Teksti suurus:

Kõrghariduse hindamise nõukogu 23. novembri 2005. a otsuste kinnitamine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2006, 2, 37

Kõrghariduse hindamise nõukogu 23. novembri 2005. a otsuste kinnitamine

Vastu võetud 22.12.2005 nr 1126

Tulenevalt «Ülikooliseaduse» § 121 lõikest 1 ja lähtudes kõrghariduse hindamise nõukogu 23. novembri 2005. a koosoleku protokollist:

1. Kinnitan kõrghariduse hindamise nõukogu 23. novembri 2005. a otsused:
1) tingimisi akrediteerida Eesti Maaülikooli õppekavad:
6623202 Veterinaarmeditsiin;
6623206 Veterinaarmeditsiin;
7623202 Veterinaarmeditsiin;
7623205 Toiduhügieen ja veterinaarkontroll;
8622205 Toiduteadus;
8623202 Veterinaarmeditsiin;
2) tingimisi akrediteerida Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi õppekava:
6221513 Anglistika;
3) tingimisi akrediteerida Tartu Ülikooli õppekavad:
6500621 Füsioteraapia;
7500621 Füsioteraapia;
4) akrediteerida Tartu Ülikooli õppekavad:
7301200 Majandusteadus;
7343985 Ettevõtlus ja tehnoloogia juhtimine;
5) akrediteerida Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppekava:
5343953 Ärijuhtimine;
6) akrediteerida Audentese Ülikooli õppekava:
6343901 Rahvusvaheline ärijuhtimine;
7) akrediteerida Tartu Ülikooli õppekavad:
6422201 Geoloogia;
6422202 Geoloogia;
7422201 Geoloogia;
7422202 Geoloogia;
8422201 Geoloogia;
8) akrediteerida Tallinna Tehnikaülikooli õppekavad:
7543620 Rakendusgeoloogia;
7543621 Geotehnoloogia;
9) tingimisi akrediteerida Tartu Ülikooli õppekavad:
6141095 Haridusteadus (humanitaarained);
6141097 Haridusteadus (reaalained);
6140877 Kutseõpetaja;
10) akrediteerida Tartu Ülikooli Narva Kolledži õppekavad:
6141098 Humanitaarained vene õppekeelega põhikoolis;
7141099 Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis;
11) akrediteerida Tartu Ülikooli õppekavad:
6306201 Geograafia;
6306202 Geograafia;
7306201 Geograafia;
7306202 Geograafia;
8306201 Geograafia;
7141094 Geograafiaõpetaja;
7141058 Geograafiaõpetaja.

2. Laiendada õppekavade akrediteerimisotsuseid sama õppesuuna järgmistele õppekavadele:
1) Tallinna Ülikooli õppekavalt 6343970 reklaam ja meedia õppekavale 6343951 reklaam ja imagoloogia. Tingimisi akrediteering kehtib kuni 30.06.2007;
2) Tallinna Ülikooli õppekavalt 6189009 koreograafia õppekavale 6189010 koreograafia. Akrediteering kehtib kuni 15.03.2011;
3) Tallinna Ülikooli õppekavalt 6141025 saksa keele õpetaja (lisaerialaga), filoloog õppekavale 7141078 saksa keele õpetaja. Akrediteering kehtib kuni 31.01.2010;
4) Tallinna Ülikooli õppekavalt 6420240 bioloogia (merebioloog-keskkonnaspetsialist) õppekavale 6420282 bioloogia (kõrvalainega). Tingimisi akrediteering kehtib kuni 30.06.2007;
5) Tallinna Ülikooli õppekavalt 7420201 bioloogia õppekavale 7420283 bioloogia (merebioloog-keskkonnaspetsialist). Akrediteering kehtib kuni 30.06.2011;
6) Tartu Ülikooli õppekavalt 7540842 molekulaartehnoloogia õppekavale 7540860 molekulaartehnoloogia. Akrediteering kehtib kuni 30.06.2011;
7) Tartu Ülikooli õppekavalt 7141070 kunstiõpetuse õpetaja õppekavale 7141049 kunstiõpetuse õpetaja. Akrediteering kehtib kuni 09.07.2010;
8) Eesti Kunstiakadeemia õppekavadelt 6180402 maalikunst, 6180406 graafika ja 6180410 skulptuur õppekavale 6180005 kunst. Akrediteering kehtib kuni 19.07.2006;
9) Eesti Kunstiakadeemia õppekavalt 6181507 kujunduskunst õppekavale 6181519 kujunduskunst. Akrediteering kehtib kuni 09.07.2010;
10) Eesti Kunstiakadeemia õppekavalt 7180003 kunst õppekavale 7180412 maalikunst. Akrediteering kehtib kuni 08.10.2006;
11) Eesti Kunstiakadeemia õppekavalt 7181513 interaktiivne multimeedia õppekavale 7181518 interaktiivne multimeedia. Akrediteering kehtib kuni 09.07.2010;
12) Eesti Mereakadeemia õppekavalt 5700402 sadamamajandamine ja meretranspordi juhtimine õppekavale 5700406 sadamamajandamine ja meretranspordi juhtimine. Akrediteering kehtib kuni 09.07.2010;
13) Eesti Mereakadeemia õppekavalt 5700404 tüürimees õppekavale 5700407 tüürimees. Akrediteering kehtib kuni 09.07.2010;
14) Eesti Mereakadeemia õppekavalt 5622211 kalatoodete tehnoloogia õppekavale 5622216 kalatoodete tehnoloogia. Akrediteering kehtib kuni 28.06.2007;
15) Eesti Infotehnoloogia Kolledži õppekavalt 5464154 infotehnoloogia süsteemid õppekavale 5464113 infosüsteemide analüüs. Akrediteering kehtib kuni 03.06.2010;
16) Eesti Infotehnoloogia Kolledži õppekavalt 5464154 infotehnoloogia süsteemid õppekavale 5464167 tehnosuhtlus. Akrediteering kehtib kuni 03.06.2010;
17) Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppekavalt 5185006 huvijuht-loovtegevuse juhendaja õppekavale 5185013 huvijuht-loovtegevuse õpetaja. Akrediteering kehtib kuni 31.01.2010;
18) Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppekavalt 5185007 muukeelsete koolide laste ja noorte huvijuht õppekavale 5185014 huvijuht multikultuurses keskkonnas. Akrediteering kehtib kuni 31.01.2010;
19) Akadeemia Nord õppekavalt 6305201 psühholoogia õppekavale 6305264 psühholoogia. Akrediteering kehtib kuni 16.03.2011;
20) Akadeemia Nord õppekavalt 7305201 psühholoogia õppekavale 7305264 psühholoogia. Akrediteering kehtib kuni 16.03.2011.

Minister Mailis REPS

/otsingu_soovitused.json