Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Anija looduskaitsealal ning Kostivere, Laukesoo ja Paunküla maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Maamaksu korrigeerimine Anija looduskaitsealal ning Kostivere, Laukesoo ja Paunküla maastikukaitsealal
[RT I 2005, 67, 518 - jõust. 01.01.2006]

Vastu võetud 12.11.2002 nr 344
RT I 2002, 94, 548
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

12.12.2005 nr 298 (RT I 2005, 67, 518) 1.01.2006

Määrus kehtestatakse « Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

§1. Maamaksu korrigeerimine Anija looduskaitsealal

Harju maakonnas Anija valla piires asuval Anija looduskaitsealal makstakse maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Anija sihtkaitsevööndilt, mille pindala on 63,89 hektarit;
2) 50% maamaksumäärast Anija piiranguvööndilt, mille pindala on 7,88 hektarit.

§2. [Kehtetu - RT I 2005, 67, 518 – jõust. 1.01.2006]

§3. Maamaksu korrigeerimine Kostivere maastikukaitsealal

Kostivere maastikukaitsealal makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast Kostivere piiranguvööndilt, mille pindala Harju maakonnas Jõelähtme valla piires on 96,57 hektarit.

§4. Maamaksu korrigeerimine Laukesoo maastikukaitsealal

Laukesoo maastikukaitsealal makstakse maamaksu 75% maamaksumäärast Laukesoo piiranguvööndilt, mille pindala Harju maakonnas Kõue valla piires on 2061 hektarit.

§5. Maamaksu korrigeerimine Paunküla maastikukaitsealal

Paunküla maastikukaitsealal makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast Paunküla piiranguvööndilt, mille pindala Harju maakonnas Kõue valla piires on 546,6 hektarit ja Kose valla piires 70,73 hektarit.

§6. [käesolevast tekstist välja jäetud]