Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. jaanuari 2005. a määruse nr 3 "Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 124, 1970

Keskkonnaministri 17. jaanuari 2005. a määruse nr 3 "Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu" muutmine

Vastu võetud 22.12.2005 nr 80

Määrus kehtestatakse «Keskkonnatasude seaduse» § 12 lõike 2 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 17. jaanuari 2005. a määruse nr 3 «Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu» muutmine

Keskkonnaministri 17 . jaanuari 2005. a määrust nr 3 «Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu» (RTL 2005, 14, 130) muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu määrad»;

2) määruse preambula sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Keskkonnatasude seaduse» § 12 lõike 2 alusel.»

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

/otsingu_soovitused.json