Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 71, 556

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega

Vastu võetud 22.12.2005 nr 321

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja arvestades § 11 lõike 1 punktiga 4.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 109 «Lahemaa rahvuspargi, Ohepalu looduskaitseala ja Viitna maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine» muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 109 «Lahemaa rahvuspargi, Ohepalu looduskaitseala ja Viitna maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1997, 45, 728) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 5. mai 1997. a määruse nr 94 «Matsalu looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. mai 1997. a määrust nr 94 «Matsalu looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1997, 36, 546; 1999, 78, 727) muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine»;

2) kogu määruse tekstis ja lisades asendatakse sõnad «Matsalu looduskaitseala» sõnadega «Matsalu rahvuspark» vastavas käändes.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 14. oktoobri 1999. a määruse nr 310 «Vabariigi Valitsuse 5. mai 1997. a määruse nr 94 «Matsalu looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. oktoobri 1999. a määruse nr 310 «Vabariigi Valitsuse 5. mai 1997. a määruse nr 94 ««Matsalu looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 78, 727) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määruse nr 72 «Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskiri» muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määrust nr 72 «Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 21, 136) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitsejad

Kaitseala valitsejad on Läänemaa keskkonnateenistus ja Pärnumaa keskkonnateenistus oma tööpiirkonnas.»;

2) normitehnilises märkuses 4 asendatakse teises lauses sõnad «Matsalu Rahvuspargi Administratsioonis» sõnadega «kaitseala valitsejate juures».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 2001. a määruse nr 39 «Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskiri» muutmine

Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 2001. a määruse nr 39 «Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 13, 61) § 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määruse nr 18 «Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskiri» muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määruse nr 18 «Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2003, 11, 50; 42, 293) § 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määruse nr 106 «Tuhu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määrust nr 106 «Tuhu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 30, 223) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitsejad

Kaitseala valitsejad on Läänemaa keskkonnateenistus ja Pärnumaa keskkonnateenistus oma tööpiirkonnas.»;

2) normitehnilises märkuses 4 asendatakse teises lauses sõnad «Matsalu Rahvuspargi Administratsioonis» sõnadega «kaitseala valitsejate juures».

§ 8. Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1999. a määruse nr 297 «Sookuninga looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1999. a määruse nr 297 «Sookuninga looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 75, 709; 2000, 30, 176) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Vabariigi Valitsuse 31. augusti 1999. a määruse nr 259 «Vabariigi Valitsuse 22. mai 1996. a määruse nr 144 «Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» muutmine

Vabariigi Valitsuse 31. augusti 1999. a määruse nr 259 «Vabariigi Valitsuse 22. mai 1996. a määruse nr 144 «Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 68, 668) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määruse nr 255 «Endla looduskaitseala kaitse-eeskiri» muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määrust nr 255 (RT I 2005, 53, 424) «Endla looduskaitseala kaitse-eeskiri» muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitsejad

Kaitseala valitsejad on Järvamaa keskkonnateenistus, Jõgevamaa keskkonnateenistus ja Lääne-Virumaa keskkonnateenistus oma tööpiirkonnas.»;

2) normitehnilise märkuse 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Endla looduskaitseala külastuskeskuses, kaitseala valitsejate juures, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

§ 11. Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määruse nr 215 «Silma looduskaitseala ning Lihula ja Tilga maastikukaitsealade kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» muutmine

Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määruse nr 215 «Silma looduskaitseala ning Lihula ja Tilga maastikukaitsealade kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 86/87, 1413; 2005, 21, 136) punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Vabariigi Valitsuse 1. augusti 2000. a määruse nr 264 «Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri» muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. augusti 2000. a määruse nr 264 «Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 65, 424; 2001, 98, 618) § 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a määruse nr 78 «Osmussaare maastikukaitseala moodustamine, Osmussaare, Üügu ja Ohessaare maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a määruse nr 78 «Osmussaare maastikukaitseala moodustamine, Osmussaare, Üügu ja Ohessaare maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1996, 21, 421; 2001, 98, 618) punkt 31 tunnistatakse kehtetuks.

§ 14. Vabariigi Valitsuse 18. oktoobri 1995. a määruse nr 337 «Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. oktoobri 1995. a määruse nr 337 «Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1995, 82, 1427; 1999, 79, 733) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a määruse nr 63 «Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a määruse nr 63 «Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1997, 25, 388; 2002, 28, 163) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 16. Vabariigi Valitsuse 5. mai 2004. a määruse nr 183 «Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. mai 2004. a määruse nr 183 «Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2004, 41, 284) § 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 1995. a määruse nr 92 «Alam-Pedja looduskaitseala ja Karula rahvuspargi kaitse-eeskirjade ning Karula rahvuspargi välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 1995. a määruse nr 92 «Alam-Pedja looduskaitseala ja Karula rahvuspargi kaitse-eeskirjade ning Karula rahvuspargi välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1995, 30, 381; 2000, 30, 176) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 18. Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2005. a määruse nr 85 «Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskiri» muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2005. a määrust nr 85 «Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 23, 173) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitsejad

Kaitseala valitsejad on Pärnumaa keskkonnateenistus ja Viljandimaa keskkonnateenistus oma tööpiirkonnas.»;

2) normitehnilises märkuses 4 asendatakse teises lauses sõnad «Soomaa Rahvuspargi Administratsioonis» sõnadega «kaitseala valitsejate juures».

§ 19. Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 1998. a määruse nr 243 «Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 1998. a määruse nr 243 «Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1998, 97, 1531; 2002, 33, 198) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 20. Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 1999. a määruse nr 64 «Kõpu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 1999. a määruse nr 64 «Kõpu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 20, 329; 2002, 33, 198) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 21. Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 2001. a määruse nr 38 «Naissaare Looduspargi kaitse-eeskiri» muutmine

Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 2001. a määruse nr 38 «Naissaare Looduspargi kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 13, 60) § 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 22. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json