Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 "Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 71, 561

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 "Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord" muutmine

Vastu võetud 22.12.2005 nr 326

Määrus kehtestatakse «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 19 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 «Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord» (RT I 2004, 35, 247; 86, 588) lisa «Piiripunktide lahtioleku ajad» rida 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1. Paldiski Lõunasadama piiripunkt Väljakutsel

Peaminister Andrus ANSIP

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json