Teksti suurus:

Palga alammäära kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 71, 562

Palga alammäära kehtestamine

Vastu võetud 22.12.2005 nr 328

Määrus kehtestatakse «Palgaseaduse» § 2 lõike 7 alusel.

§ 1. Palga alammäära kehtestamine

Kehtestada tunnipalga alammääraks 17 krooni 80 senti ja kuupalga alammääraks täistööaja korral 3000 krooni.

§ 2. Rakendussätted

(1) Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 2004. a määrus nr 374 «Palga alammäära kehtestamine» (RT I 2004, 91, 626) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Jaak AAB

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json