Teksti suurus:

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 3, 42

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 27.12.2005 nr 91

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 40 lõigete 5 ja 6 ja § 54 lõike 3, «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 2 ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 7 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruses nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» (RTL 2004, 4, 45; 2005, 80, 1135) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisades asendatakse tekstid «24%», «24/76», «24/100» ja «(24, 15, 10, 5, 0)» tekstiga «(märgib Maksu- ja Tolliamet)»;

2) määruse lisa 2 märkuste punktist 13 jäetakse ära tekst «maksemääraga 1%»;

3) määruse lisa 2 märkuste punktist 14 ja lisa 3 märkuste punktist 12 jäetakse ära tekst «0,5%»;

4) määruse lisa 10 märkuste punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5. Veerus 6 näidatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel sätestatud erijuht, mille alusel riik, linn või vald maksab isiku eest sotsiaalmaksu, alljärgnevate koodide järgi:

«Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 1 kood – 611
  punkti 11 kood – 6111
  punkti 2 kood – 612
  punkti 21 kood – 6121
  punkti 3 kood – 613
  punkti 4 kood – 614
  punkti 5 kood – 615
  punkti 6 kood – 616
  punkti 7 kood – 617
  punkti 8 kood – 618
  punkti 9 kood – 619
  punkti 10 kood – 6110
  punkti 11 kood – 6211
  punkti 12 kood – 6212

«Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 11  

kood – 620.»

§ 2. Määruse jõustumine

Määrust kohaldatakse nendele väljamaksetele, mis on tehtud alates 1. jaanuarist 2006. a.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json