Teksti suurus:

Kutselise kalapüügiõiguse tasu määrad 2006. aastaks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.09.2006
Avaldamismärge:

Kutselise kalapüügiõiguse tasu määrad 2006. aastaks

Vastu võetud 25.11.2005 nr 286
RT I 2005, 64, 492
jõustumine 01.01.2006

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

22.12.2005 nr 318 (RT I 2005, 71, 555) 1.01.2006

Määrus kehtestatakse «Keskkonnatasude seaduse» § 11 lõike 2 punkti 1 alusel.

[RT I 2005, 71, 555– jõust. 1.01.2006]

§ 1. Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil merel kalalaeva kalapüügiloa alusel

(1) Kalapüügiõiguse tasu määrad Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (edaspidi NAFO), Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni või Teravmägede püügipiirkonnas on:
1) krevett NAFO piirkonnas 3L – 400 krooni tonn (edaspidi kr/t);
2) krevett NAFO piirkonnas 3M – 2500 krooni ühe püügipäeva eest;
3) krevett Teravmägede püügipiirkonnas – 1500 krooni ühe püügipäeva eest;
4) meriahven – 300 kr/t;
5) kalmaar – 300 kr/t;
6) süvalest – 1000 kr/t;
7) makrell – 300 kr/t;
8) rai – 500 kr/t;
9) reguleerimata liigid, välja arvatud moiva – 500 kr/t;
10) moiva – 150 kr/t;
11) sinine molva – 800 kr/t;
12) süvahaid – 800 kr/t;
13) kalju-tömppeakala – 800 kr/t;
14) süsisaba – 800 kr/t.

(2) Kalapüügiõiguse tasu määr reguleerimata liikide püügil Edela-Atlandi avamere piirkonnas on 100 kr/t.

(3) Kalapüügiõiguse tasu määrad Läänemerel kalapüügil kalalaeva kalapüügiloa alusel on:
1) räim – 20 kr/t;
2) kilu – 20 kr/t;
3) tursk – 500 kr/t;
4) lõhe – 5 krooni ühe isendi eest;
5) lest – 150 kr/t.

§ 2. Kalapüügiõiguse tasu määrad Läänemerel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel

(1) Kalapüügiõiguse tasu määrad Läänemerel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas, kroonides püünise liikide kaupa, on:

 

aasta

1) kastmõrd ehk seisevnoot

350

2) avaveemõrd

350

3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m

165

4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

60

5) rivimõrd ehk angerjarüsa

50

6) nakkevõrk

85

7) 100 õngekonksuga põhjaõngejada

40

8) 50 õngekonksuga mail

60

9) veonoot

60

(2) Kalapüügiõiguse tasu määrad Läänemerel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Lääne, Hiiu ja Saare maakonnas, kroonides püünise liikide kaupa, on:

 

aasta

1) kastmõrd ehk seisevnoot

300

2) nakkevõrk

30

3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m

70

4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

35

5) avaveemõrd

100

6) juhtaiata mõrd

20

7) veonoot

55

8) põhjanoot

600

9) pöörinoot

100

10) kaldanoot

100

11) rivimõrd ehk angerjarüsa

45

12) 100 õngekonksuga põhjaõngejada

40

13) tõstevõrk

100

14) 50 õngekonksuga mail

60

(3) Kalapüügiõiguse tasu määr agarikupüügil kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel Hiiu ja Saare maakonnas on aastas 20 kr/t.

(4) Kalapüügiõiguse tasu määrad Läänemerel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Pärnu maakonnas, kroonides püünise liikide kaupa, on:

 

aasta

1) kastmõrd ehk seisevnoot

1700

2) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m

300

3) ühe kerega ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

100

4) avaveemõrd

300

5) rivimõrd ehk angerjarüsa

50

6) nakkevõrk pikkusega kuni 35 m (kaasa arvatud)

30

7) nakkevõrk pikkusega üle 35 m

60

8) 100 õngekonksuga põhjaõngejada

50

9) veonoot ehk niglinoot

25

§ 3. Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Peipsi, Lämmi- või Pihkva järvel

Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Peipsi, Lämmi- või Pihkva järvel, kroonides püünise liikide kaupa, on:

 

aasta

1) nakke- või raamvõrk Peipsi järvel kaldast kaugemal kui 1 km ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast kaugemal kui 500 m

150

2) nakkevõrk Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast kuni 500 m kaugusel

50

3) ääre- või avaveemõrd

300

4) mõrd mõrrajadas

100

5) mõrd tindipüügiks

100

6) juhtaiata mõrd

100

7) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m

300

8) püüvõrk

500

9) põhjanoot ehk mutnik

25 000

10) 100 õngekonksuga põhjaõngejada

100

11) pöörinoot

1000

§ 4. Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Võrtsjärvel

Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Võrtsjärvel, kroonides püünise liikide kaupa, on:

 

aasta

1) mõrd suu kõrgusega 1 m ja enam

5500

2) nakkevõrk

300

§ 5. Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel sise- ja piiriveekogudel

(1) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Harju maakonna siseveekogudel, kroonides püünise liikide kaupa, on:

 

aasta

1) nakkevõrk

70

2) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m

165

3) silmumõrd

30

4) silmutorbik

10

[RT I 2005, 71, 555– jõust. 1.01.2006]

(2) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Ida-Viru maakonna sise- ja piiriveekogudel, välja arvatud Peipsi järv, kroonides püünise liikide kaupa, on:

 

aasta

1) nakkevõrk

150

2) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

100

3) silmutorbik

10

[RT I 2005, 71, 555– jõust. 1.01.2006]

(3) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Jõgeva maakonna siseveekogudel, välja arvatud Peipsi järv, kroonides püünise liikide kaupa, on:

 

aasta

1) nakke- või raamvõrk

200

2) avaveemõrd Saadjärvel ja Kaiavere järvel

2000

3) ääremõrd Saadjärvel, Kuremaa järvel ja Kaiavere järvel

2000

4) rivimõrd ehk angerjarüsa väljavoolul

5000

5) 100 õngekonksuga põhjaõngejada

500

6) ääremõrd Elistvere, Raigastvere järvel ja Omedu jõel

300

(4) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Lääne maakonna siseveekogudel, kroonides püünise liikide kaupa, on:

 

aasta

1) nakkevõrk Sutlepa merel

80

2) nakkevõrk teistel järvedel

60

3) silmutorbik

10

[RT I 2005, 71, 555– jõust. 1.01.2006]

(5) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Lääne-Viru maakonna siseveekogudel, kroonides püünise liikide kaupa, on:

 

aasta

1) silmumõrd

30

2) silmutorbik

10

[RT I 2005, 71, 555– jõust. 1.01.2006]

(6) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Pärnu maakonna siseveekogudel, kroonides püünise liikide kaupa, on:

 

aasta

1) silmumõrd

30

2) silmutorbik

10

[RT I 2005, 71, 555– jõust. 1.01.2006]

3) nakkevõrk Ermistu järvel

60

4) ääremõrd Ermistu järvel

200

(7) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Saare maakonna siseveekogudel, kroonides püünise liikide kaupa, on:

 

aasta

1) nakkevõrk

150

2) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m

500

3) jõemõrd

450

4) juhtaiata mõrd

20

(8) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Tartu maakonnas Suurel Emajõel, kroonides püünise liikide kaupa, on:

 

aasta

kuu

1) ühe tiivaga mõrd Peipsi järvest Ahja jõe suudmeni

800

 

2) ühe tiivaga mõrd Ahja jõe suudmest Luunja sillani

600

 

3) ühe tiivaga mõrd Luunja sillast Võrtsjärveni

400

 

4) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m

250

 

5) angerja valguspüünismõrd

 

500

6) nakke- või raamvõrk

100

 

7) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

200

 

(9) Tartu maakonnas Koosa (Liivanina) jõel on kalapüügiõiguse tasu määr kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel ühe tiivaga mõrraga – 800 krooni aastas.

(10) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Tartu maakonnas Kalli ja Kaevandu jõel, kroonides püünise liikide kaupa, on:

 

aasta

1) ühe tiivaga mõrd

600

2) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

200

3) nakke- või raamvõrk

100

(11) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Tartu maakonnas Ahja jõel, kroonides püünise liikide kaupa, on:

 

aasta

1) nakke- või raamvõrk

100

2) ühe tiivaga mõrd

600

(12) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Tartu maakonna teistel siseveekogudel, välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Võrtsjärv ning lõigetes 8 kuni 11 nimetatud veekogud, kroonides püünise liikide kaupa, on:

 

aasta

1) nakke- või raamvõrk

100

2) ühe tiivaga mõrd

400

3) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m

200

4) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m

200

(13) Põlva maakonnas Ahja jõel on kalapüügiõiguse tasu määr kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel kaldanoodaga tiibade kogupikkusega kuni 50 m – 250 krooni aastas.

(14) Kalapüügiõiguse tasu määrad kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Võru maakonna siseveekogudel, kroonides püünise liikide kaupa, on:

 

kuu

1) nakkevõrk

50

2) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m Vagula järvel

200

3) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m teistel siseveekogudel

80

4) 100 õngekonksuga põhjaõngejada

80

5) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m

80

6) liiv ja kuurits

50

§ 6. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json