Teksti suurus:

Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine

Vastu võetud 19.05.2004 nr 52
RTL 2004, 69, 1135
jõustumine 30.04.2004

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

22.12.2005 nr 81 (RTL 2005, 124, 1971) 1.01.2006

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 91 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega antakse enne «Looduskaitseseaduse» jõustumist moodustatud kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volitus kuni kaitseala või kaitstava looduse üksikobjekti kaitse-eeskirja kinnitamiseni.

§ 2. Keskkonnateenistuste valitsetavad kaitsealad ja kaitstavad looduse üksikobjektid

(1) Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitseja on kaitstava loodusobjekti asukohajärgse maakonna keskkonnateenistus, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõikes 2 loetletud juhtudel. [RTL 2005, 124, 1971 - jõust. 01.01.2006].

(2) Mitme maakonna piiresse jäävate kaitsealade ja nendel kaitsealadel asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide valitsejad on järgmised keskkonnateenistused:
1) Alam-Pedja looduskaitseala – Tartumaa keskkonnateenistus;
2) Läänemaa Suursoo maastikukaitseala – Läänemaa keskkonnateenistus Lääne maakonna piires ja Harjumaa keskkonnateenistus Harju maakonna piires;
3) Nõva maastikukaitseala – Läänemaa keskkonnateenistus Lääne maakonna piires ja Harjumaa keskkonnateenistus Harju maakonna piires;
4) Paadenurme looduskaitseala – Ida-Virumaa keskkonnateenistus Ida-Viru maakonna piires ja Lääne-Virumaa keskkonnateenistus Lääne-Viru maakonna piires;
5) Sirtsi looduskaitseala – Ida-Virumaa keskkonnateenistus Ida-Viru maakonna piires ja Lääne-Virumaa keskkonnateenistus Lääne-Viru maakonna piires;
6) Avaste looduskaitseala – Pärnumaa keskkonnateenistus Pärnu maakonna piires ja Raplamaa keskkonnateenistus Rapla maakonna piires;
7) Taarikõnnu looduskaitseala – Pärnumaa keskkonnateenistus Pärnu maakonna piires ja Raplamaa keskkonnateenistus Rapla maakonna piires;
8) Elva-Vitipalu maastikukaitseala – Valgamaa keskkonnateenistus Valga maakonna piires ja Tartumaa keskkonnateenistus Tartu maakonna piires;
9) Piiumetsa sookaitseala – Raplamaa keskkonnateenistus Rapla maakonna piires ja  Järvamaa keskkonnateenistus Järva maakonna piires.

10) Lahemaa rahvuspark – Lääne-Virumaa keskkonnateenistus Lääne-Viru maakonna piires ja Harjumaa keskkonnateenistus Harju maakonna piires; [RTL 2005, 124, 1971 - jõust. 01.01.2006].

11) Ohepalu looduskaitseala – Lääne-Virumaa keskkonnateenistus Lääne-Viru maakonna piires ja Harjumaa keskkonnateenistus Harju maakonna piires; [RTL 2005, 124, 1971 - jõust. 01.01.2006].

12) Viitna maastikukaitseala – Lääne-Virumaa keskkonnateenistus Lääne-Viru maakonna piires ja Harjumaa keskkonnateenistus Harju maakonna piires; [RTL 2005, 124, 1971 - jõust. 01.01.2006].

13) Kõrvemaa maastikukaitseala – Harjumaa keskkonnateenistus Harju maakonna piires ja Järvamaa keskkonnateenistus Järva maakonna piires; [RTL 2005, 124, 1971 - jõust. 01.01.2006].

14) Karula rahvuspark – Valgamaa keskkonnateenistus Valga maakonna piires ja Võrumaa keskkonnateenistus Võru maakonna piires; [RTL 2005, 124, 1971 - jõust 01.01.2006].

§ 3. [Kehtetu – RTL 2005, 124, 1971 - jõust 01.01.2006]

/otsingu_soovitused.json