Teksti suurus:

Riigipiiri ületavale gaasitorustikule kolmanda osapoole juurdepääsu eranditaotluse ja erandi andmise otsuses sisalduvate andmete loetelu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2006, 5, 79

Riigipiiri ületavale gaasitorustikule kolmanda osapoole juurdepääsu eranditaotluse ja erandi andmise otsuses sisalduvate andmete loetelu

Vastu võetud 29.12.2005 nr 160

Määrus kehtestatakse «Maagaasiseaduse» § 182 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus sätestab riigipiiri ületava uue gaasitorustiku (edaspidi ühendus) või olemasoleva ühenduse võimsuse olulise suurendamise korral kolmandale osapoolele juurdepääsu tähtajalise erandi saamiseks esitatud taotluse (edaspidi eranditaotlus) ja erandi andmise otsuses sisalduvate andmete loetelu.

§ 2. Eranditaotluses sisalduvate andmete loetelu

(1) Eranditaotluses peab sisalduma uue ühenduse rajamiseks või olemasoleva ühenduse võimsuse olulise suurendamisega seotud tegevuste (edaspidi projekt) kohta vähemalt järgmine informatsioon:
1) projekti lühikirjeldus;
2) projekti osapooled;
3) projekti areng;
4) projektiga seotud lepingud;
5) projektiga seotud otsused;
6) projektiga seotud load;
7) projekti finantseerimine ja oodatav tootlus;
8) põhjendus erandi taotlemiseks.

(2) Eranditaotluse põhjenduses peab sisalduma järgnev informatsioon:
1) erandi mõju gaasiturule ja varustuskindlusele;
2) hinnang projektiga seotud riskidele;
3) ühenduse kasutamise eest rakendatavate tasude määramise põhimõtted;
4) ühenduse võimsuse kasutamise tingimused.

§ 3. Erandi andmise otsuses sisalduvate andmete loetelu

(1) Erandi otsuses peab olema esitatud järgmine informatsioon:
1) detailne kirjeldus põhjustest, millele toetudes erand antakse;
2) majanduslik informatsioon, mis kinnitab erandi andmise põhjendatust;
3) erandi andmise mõju analüüs gaasituru konkurentsitingimustele ja efektiivsele toimimisele;
4) erandi kehtimise tähtaeg;
5) erandi ulatus;
6) ühendusega seotud riikide energiaturu regulaatorite konsultatsiooni tulemused;
7) erandi andmise mõju gaasivarustuse allikate mitmekesistamisele.

(2) Energiaturu Inspektsioon avalikustab erandi andmise otsuse oma veebilehel.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json