Teksti suurus:

Harju maakonnas asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva piiranguvööndi ulatus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.03.2023
Avaldamismärge:

Harju maakonnas asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva piiranguvööndi ulatus

Vastu võetud 01.07.2002 nr 43
RTL 2002, 79, 1217
jõustumine 21.07.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2005RTL 2005, 124, 197101.01.2006

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 5 lõike 5 alusel.

§ 1.  Kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritsev piiranguvöönd

  (1) Selles määruses nimetatud kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritsevas piiranguvööndis kehtib «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» §-s 13 sätestatud kaitsekord.

  (2) Määrusega sätestatud vööndi ulatust arvestatakse puude puhul tüve välispinnast ja geoloogiliste objektide puhul objekti väliskontuurist.

§ 2.  Kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemine
[Kehtetu - RTL 2005, 124, 1971 - jõust. 01.01.2006]

§ 3.  Üksikpuude piiranguvööndi ulatus

  (1) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 24. juuni 1960. a üldkohustusliku otsusega nr 3 Anija vallas kaitse alla võetud üksikpuu Tagasauna männi piiranguvööndi ulatus Vetla–Voose tee ääres on 50 m.

  (2) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 24. juuni 1960. a üldkohustusliku otsusega nr 3 Kose vallas kaitse alla võetud üksikpuu Kõlli-Tooma tamme piiranguvööndi ulatus Kose-Uuemõisas on 30 m.

  (3) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 24. juuni 1960. a otsusega nr 3 Kuusalu vallas kaitse alla võetud üksikpuude piiranguvööndi ulatus on:
  1) kolmel Samuli tammel Andineeme külas – 50 m;
  2) Kordijaani tammel Kuusalus – 50 m;
  3) neljal Kuusalu kiriku põlispuul Kuusalus – 20 m;
  4) seitsme haruga männil Kuusalus – 50 m;
  5) Pulga tammel Kahala külas – 50 m;
  6) kümnel Sarapiku mäe pärnal Saunja külas – 50 m.

  (4) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 24. juuni 1960. a üldkohustusliku otsusega nr 3 Loksa vallas kaitse alla võetud üksikpuude piiranguvööndi ulatus on:
  1) Mohni pärnal Mohni saarel – 30 m;
  2) kahel Suurekõrve kadakal Kolgakülas – 30 m.

  (5) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 24. juuni 1960. a üldkohustusliku otsusega nr 3 Rae vallas kaitse alla võetud üksikpuu Vaskjala tamme piiranguvööndi ulatus Vaskjala külas on 50 m.

  (6) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 24. juuni 1960. a üldkohustusliku otsusega nr 3 Raasiku vallas kaitse alla võetud 400 m pikkuse Aruküla lehisepuiestee piiranguvööndi ulatus Arukülas on 30 m.

  (7) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsusega nr 205 Jõelähtme vallas kaitse alla võetud üksikpuude piiranguvööndi ulatus on:
  1) neljal Tõnsau tammel Haapse külas – 50 m;
  2) Ruu hobukastanil Ruu külas Nõmme talus – 30 m.

  (8) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsusega nr 205 Keila vallas kaitse alla võetud üksikpuude piiranguvööndi ulatus on:
  1) Lohusalu tammel Lohusalus – 30 m;
  2) Jarguna kastanil Maeru külas – 20 m;
  3) Uuemõisa kadakal Maeru külas – 30 m.

  (9) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsusega nr 205 Kiili valla territooriumil kaitse alla võetud üksiku Mäe niine pärna piiranguvöönd Paekna külas on 50 m.

  (10) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsusega nr 205 Kose vallas kaitse alla võetud üksikpuude piiranguvööndi ulatus on:
  1) kahel Kooli pärnal Oru külas – 30 m;
  2) seitsmel Kurena künnapuul Kurena külas – 30 m.

  (11) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsusega nr 205 Kuusalu vallas kaitse alla võetud kahe Soodla tee äärse männi piiranguvööndi ulatus Kuusalu alevikus on 50 m.

  (12) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsusega nr 205 Kõue vallas kaitse alla võetud üksikpuude piiranguvööndi ulatus on:
  1) kahel Ojasoo männil Ojasoo külas – 30 m;
  2) Ojasoo lehisel Ojasoo külas – 50 m.

  (13) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsusega nr 205 Loksa vallas kaitse alla võetud üksikpuude piiranguvööndi ulatus on:
  1) Sääre tammel Viinistu külas – 50 m;
  2) Vihasoo jalakal Vihasoo külas – 20 m.

  (14) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Anija vallas kaitse alla võetud üksikpuu Ülejõe ussikuuse piiranguvöönd Kehra alevikus on 50 m.

  (15) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Harku vallas kaitse alla võetud üksikpuu Pilladu tamme piiranguvöönd Harku külas on 50 m.

  (16) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Keila vallas kaitse alla võetud üksikpuude piiranguvööndi ulatus on:
  1) Põllküla jalakal Põllkülas – 30 m;
  2) Niitvälja kadakal Niitvälja külas – 25 m.

  (17) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Keila linnas kaitse alla võetud üksikpuu Liivaaugu tamme piiranguvöönd Keila linnas on 50 m.

  (18) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Kernu valla territooriumil kaitse alla võetud üksikpuu Kernu kadaka piiranguvöönd Kernus on 30 m.

  (19) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Kuusalu vallas kaitse alla võetud üksikpuude piiranguvööndi ulatus on:
  1) neljal Rootsi kuninga männil Kuusalus – 50 m;
  2) Tülivere tammel Tülivere külas – 50 m;
  3) viiel Liiapeksi kadakal Liiapeksi külas – 20 m.

  (20) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Viimsi vallas kaitse alla võetud üksikpuude piiranguvööndi ulatus on:
  1) Tadu kuusel Tammneeme külas – 50 m;
  2) Riiasöödi tammel Randvere külas – 50 m.

  (21) ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirjaga nr 84 Nissi vallas kaitse alla võetud kahe Kivitammi tamme piiranguvööndi ulatus Kivitammi külas on 50 m.

  (22) Harju Rajooni RSN Täitevkomitee 29. detsembri 1981. a otsusega nr 258 Keila linnas kaitse alla võetud üksikpuu Loigu keerdkadaka piiranguvööndi ulatus Keila linnas on 10 m.

§ 4.  Geoloogiliste objektide piiranguvööndi ulatus

  (1) Looduskaitse Nõukogu 1. oktoobri 1937. a otsusega «Üksikute puude ja rändrahnude kaitseks» (RT 1937, 82, 675) Kernu vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Ukukivi piiranguvööndi ulatus Ruila külas on 10 m.

  (2) Looduskaitse Nõukogu 13. jaanuari 1937. a «Üksikute puude ja rändrahnude kaitseks» (RT 1937, 82, 675) Kuusalu vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Luuba kivi piiranguvööndi ulatus Kursi külas on 10 m.

  (3) Looduskaitse Nõukogu 13. jaanuari 1937. a otsusega «Üksikute puude ja rändrahnude kaitseks» (RT 1937, 82, 675) Loksa vallas kaitse alla võetud geoloogiliste objektide piiranguvööndi ulatus on:
  1) Sorrukivil Viinistu külas – 20 m;
  2) Odakivil Pärispea külas – 20 m;
  3) Jaani-Tooma Suurkivil Vihasoo külas – 50 m;
  4) Mardimiku kivil Loksa linnas – 10 m.

  (4) Looduskaitse Nõukogu 1. oktoobri 1937. a otsusega «Üksikute puude ja rändrahnude kaitseks» (RT 1937, 89, 731) Loksa vallas kaitse alla võetud geoloogiliste objektide piiranguvööndi ulatus on:
  1) Tiirukivil Viinistu külas – 10 m;
  2) Painuva rändrahnul Viinistu külas – 10 m.

  (5) Looduskaitse Nõukogu 1. oktoobri 1937. a otsusega «Üksikute puude ja rändrahnude kaitseks» (RT 1937, 89, 731) Viimsi vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Rohuneeme rahnu piiranguvööndi ulatus Püünsi külas on 10 m.

  (6) Looduskaitse Nõukogu 23. novembri 1937. a otsusega «Üksikute puude ja rändrahnude kaitse alla võtmise asjas» (RT 1938, 14, 132) Padise vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Uuesoo rändrahnu piiranguvööndi ulatus Vilivalla külas on 10 m.

  (7) Sotsiaalministri 4. märtsi 1939. a otsusega «Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus» (RT 1939, 21, 157) Loksa vallas kaitse alla võetud Nõmmeveski rändrahnu piiranguvööndi ulatus Nõmmeveski joa peal on 50 m.

  (8) Sotsiaalministri 6. oktoobri 1939. a otsusega «Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus» (RT 1939, 90, 688) Anija vallas kaitse alla võetud kahe Kruusiaugu kivi piiranguvööndi ulatus Pikva külas on 10 m.

  (9) Sotsiaalministri 6. oktoobri 1939. a otsusega «Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus» (RT 1939, 90, 688) Loksa vallas kaitse alla võetud geoloogiliste objektide piiranguvööndi ulatus on:
  1) Mohni saare rändrahnul Mohni saare edelarannal – 50 m;
  2) Kiviheinamaa kivil Vihasoo külas – 50 m.

  (10) Sotsiaalministri 6. oktoobri 1939. a otsusega «Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus» (RT 1939, 90, 688) Loksa vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti piiranguvööndi ulatus on 50 m.

  (11) Sotsiaalministri 6. oktoobri 1939. a otsusega «Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus» (RT 1939, 90, 688) Raasiku vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Nõiakivi piiranguvööndi ulatus Kiviloo külas on 5 m.

  (12) Sotsiaalministri 1. juuli 1940. a otsusega «Üksikute puude, rändrahnude ja allikate looduskaitse alla võtmise asjus» (RT 1940, 58, 547) Anija vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Lilli rändrahnu piiranguvööndi ulatus Lilli külas on 5 m.

  (13) Eesti NSV Hariduse Rahvakomissari 22. veebruari 1941. a otsusega «Üksikute puude, rändrahnude ja hiiukirnu looduskaitse alla võtmise asjas» (ENSV T 1941, 29, 413) Jõelähtme vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Laulimäe kivi piiranguvööndi ulatus Jõelähtme külas on 10 m.

  (14) Eesti NSV Hariduse Rahvakomissari 22. veebruari 1941. a otsusega «Üksikute puude, rändrahnude ja hiiukirnu looduskaitse alla võtmise asjas» (ENSV T 1941, 29, 413) Loksa vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Pikametsa suurkivi piiranguvööndi ulatus Kõnnu külas on 20 m.

  (15) ENSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi 1959. a korraldusega nr 331-k (ENSV T 1959, 29, 160) Jõelähtme vallas kaitse alla võetud 70 m laiuse Jägala joa piiranguvööndi ulatus Jägala-Joa külas on 50 m.

  (16) ENSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi 1959. a korraldusega nr 331-k (ENSV T 1959, 29, 160) Keila vallas kaitse alla võetud geoloogiliste objektide piiranguvööndi ulatus on:
  1) Treppoja astangutel Kloogaranna külas 175 m ulatuses Treppoja sillast – 50 m;
  2) Keila joal Keila-Joa alevikus – 50 m.

  (17) ENSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi 1959. a korraldusega nr 331-k (ENSV T 1959, 29, 160) Loksa vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Joaveski astangu piiranguvööndi ulatus Joaveski külas on 50 m.

  (18) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Harku vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Taari hiidrahnu piiranguvöönd Ilmandu külas on 10 m.

  (19) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Jõelähtme vallas kaitse alla võetud geoloogiliste objektide piiranguvööndi ulatus on:
  1) Malusi rändrahnul Lõuna-Malusi saarel – 15 m;
  2) Augu suurkivil Haapse külas – 50 m;
  3) Ellandvahe kivil Jõelähtme külas Ellandvahe talus – 10 m;
  4) Kuku-Miku kivil Jõelähtme külas – 10 m.

  (20) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Kuusalu vallas kaitse alla võetud geoloogiliste objektide piiranguvööndi ulatus on:
  1) Jaanukse kivil Valkla külas – 10 m;
  2) Kupu kivil Allika külas – 10 m;
  3) Hirvli suurkivil Hirvli külas – 10 m.

  (21) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Kõue vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Äksi rändrahnu piiranguvöönd Äksi külas on 10 m.

  (22) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Loksa vallas kaitse alla võetud geoloogiliste objektide piiranguvööndi ulatus on:
  1) Joomakivil Viinistu külas – 10 m;
  2) Launiidu kivil Viinistu külas – 10 m;
  3) Mustal kivil Viinistu külas – 20 m;
  4) Pärispea rändrahnul Pärispea külas – 10 m;
  5) kaheksal Turbuneeme kivil Turbuneeme külas – 10 m;
  6) Karu suurkivil Vihasoo külas – 50 m;
  7) Purekkari kivikülvil Juminda külas – 50 m;
  8) Tammispea rändrahnul Viinistu külas – 50 m;
  9) Kullakannu kivil Kolgakülas – 20 m.

  (23) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Padise vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Suurkivi piiranguvöönd Madise külas on 10 m.

  (24) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Paldiski linnas kaitse alla võetud geoloogiliste objektide piiranguvööndi ulatus on:
  1) Suur-Pakri rändrahnul Suur-Pakri saarel – 10 m;
  2) Väike-Pakri rändrahnul Väike-Pakri saarel – 10 m;
  3) Põllküla rändrahnul Paldiski linnas – 10 m.

  (25) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Raasiku vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Aruküla hiidrahnu piiranguvöönd Arukülas on 10 m.

  (26) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Saku vallas kaitse alla võetud viie Koosi kivi piiranguvöönd Tagadi külas on 10 m.

  (27) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 Viimsi vallas kaitse alla võetud geoloogiliste objektide piiranguvööndi ulatus on:
  1) Põlendiku kivil Naissaarel – 10 m;
  2) Kabelikivil Muuga külas – 50 m.

  (28) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 24. juuni 1960. a üldkohustusliku otsusega nr 3 Anija vallas kaitse alla võetud geoloogiliste objektide piiranguvööndi ulatus on:
  1) Gabrieli poolsaarel Soodla külas – 50 m;
  2) kahel Ülejõe rändrahnul Jõesaare külas – 10 m;
  3) Nirgu rändrahnul Voose külas – 10 m.

  (29) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 24. juuni 1960. a üldkohustusliku otsusega nr 3 Jõelähtme valla territooriumil kaitse alla võetud 2 km pikkuse Ülgase paekalda piiranguvööndi ulatus Ülgase külas on 50 m.

  (30) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 24. juuni 1960. a üldkohustusliku otsusega nr 3 Kose vallas kaitse alla võetud geoloogiliste objektide piiranguvööndi ulatus on:
  1) Saula Siniallikatel Saula külas – 50 m;
  2) Kuivajõe sängil Tade külas 3 km ulatuses Kuivajõe neeldumiskohast – 30 m.

  (31) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 24. juuni 1960. a üldkohustusliku otsusega nr 3 Kuusalu vallas kaitse alla võetud geoloogiliste objektide piiranguvööndi ulatus on:
  1) Tepi rändrahnul Saunja külas – 10 m;
  2) Kangrukivil Saunja külas – 10 m;
  3) Kalevikivil Allika külas – 10 m;
  4) Nelja kuninga kivil Allika külas – 10 m;
  5) Lauritsakivil Allika külas – 10 m.

  (32) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 24. juuni 1960. a üldkohustusliku otsusega nr 3 Loksa vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Kuhjakivi piiranguvööndi ulatus Viinistu külas on 10 m.

  (33) Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsusega nr 205 Loksa vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Majakivi piiranguvöönd Juminda poolsaarel on 10 m.

  (34) Harju Rajooni RSN Täitevkomitee 29. detsembri 1981. a otsusega nr 258 Harku vallas kaitse alla võetud Tilgu koobaste piiranguvööndi ulatus Ilmandu külas on 20 m.

  (35) Harju Rajooni RSN Täitevkomitee 29. detsembri 1981. a otsusega nr 258 Kuusalu vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Turje keldri piiranguvööndi ulatus Uuri külas on 50 m.

  (36) Harju Rajooni RSN Täitevkomitee 29. detsembri 1981. a otsusega nr 258 Kose vallas kaitse alla võetud geoloogiliste objektide piiranguvööndi ulatus on:
  1) Krei allikatel Krei külas – 15 m;
  2) Kose allikatel Kose alevikus – 15 m;
  3) Tomingmäe allikatel Võlle külas – 15 m.

  (37) Harju Rajooni RSN Täitevkomitee 29. detsembri 1981. a otsusega nr 258 Nissi vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Kukeküla rändrahnu piiranguvööndi ulatus Rehemäe külas on 10 m.

  (38) Harju Rajooni RSN Täitevkomitee 29. detsembri 1981. a otsusega nr 258 Viimsi vallas kaitse alla võetud geoloogilise objekti Viimsi koopa piiranguvööndi ulatus Lubja külas on 30 m.

§ 5.  Kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json