Teksti suurus:

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 "Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 6, 94

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 "Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 30.12.2005 nr 93

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 48 lõike 4 punkti 6 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 «Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» (RTL 2000, 1, 2; 2005, 80, 1135) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Kehtestada laenuintressi alammääraks 3% aastas.»

§ 2. Määruse kohaldamine

Määrust kohaldatakse 1. jaanuarist 2006. a.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Aare JÄRVAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json