Teksti suurus:

Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.07.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 7, 133

Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu

Vastu võetud 03.01.2006 nr 1

«Maaparandusseaduse» § 46 lõike 4 alusel:

1. Kehtestada riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu vastavalt lisale.

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2003. a korraldus nr 423-k «Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu» (RTL 2003, 81, 1208).

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

Märkus. Lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 13.01.2006. a resolutsioon nr 17-1/0600324.)

Lisa 997056 Lisa

/otsingu_soovitused.json