Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 6, 98

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Vastu võetud 03.01.2006 nr 2

«Tulumaksuseaduse» § 11 lõigete 1 ja 6 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2000. a määrusega nr 89 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord»:

1. Kustutada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast» (RTL 2000, 21, 298; 2005, 82, 1206) järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
1) punktist 3 «Hiiu maakond» Soera kodu-uurimise selts (praegu kehtiv nimi Palade Piirkondlik Külaselts) registrikoodiga 80150311 «Tulumaksuseaduse» § 11 lõigete 5 ja 6 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 3. oktoobri 2005. a otsusele nr 8-12/1433;
2) punktist 3 «Hiiu maakond» Ühendus Käina Valla Harrastusteater registrikoodiga 80135665 «Tulumaksuseaduse» § 11 lõigete 5 ja 6 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 14. oktoobri 2005. a otsusele nr 8-12/1546;
3) punktist 4 «Narva» Heategevusselts ALGUS registrikoodiga 80162455 mittetulundusühingu enda 11. oktoobri 2005. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 12. oktoobri 2005. a otsusele nr 8-12/1352;
4) punktist 4 «Narva» Ida-Eesti Pimedate Ühing registrikoodiga 80054048 mittetulundusühingu enda 14. oktoobri 2005. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 14. oktoobri 2005. a otsusele nr 8-12/1362;
5) punktist 4 «Narva» Narva Võistlustantsu Liit registrikoodiga 80070003 mittetulundusühingu enda 22. juuni 2005. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Ida maksukeskuse 29. juuni 2005. a otsusele nr 8-12/1052;
6) punktist 8 «Lääne maakond» Läänemaa Lastekaitse Ühing registrikoodiga 80079607 «Tulumaksuseaduse» § 11 lõigete 5 ja 6 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 13. oktoobri 2005. a otsusele nr 8-12/1535;
7) punktist 14 «Tartu maakond» Lõuna-Eesti Itaalia Selts registrikoodiga 80016133 «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 11. oktoobri 2005. a otsusele nr 8-12/1620;
8) punktist 14 «Tartu maakond» Mittetulundusühing ELSA registrikoodiga 80101287 «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 16. septembri 2005. a otsusele nr 8-12/1433;
9) punktist 14 «Tartu maakond» Tartu Mudelraudtee Klubi Miniekspress registrikoodiga 80109685 «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 11. oktoobri 2005. a otsusele nr 8-12/1627;
10) punktist 17 «Võru maakond» Sihtasutus Võrumaa Paljulapseliste Perede Fond registrikoodiga 90001517 (registrist kustutatud 1.06.2005) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 22. novembri 2005. a otsusele nr 8-12/1953.

2. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Maksu- ja Tolliametil teha käesolev korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksu- ja tollikeskuse otsusega teatavaks korralduse punktis 1 nimetatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

3. Korraldust rakendatakse 1. jaanuarist 2006. a.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json