Teksti suurus:

Päästeteenistujate ametinimetused

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2008
Avaldamismärge:RTL 2006, 5, 86

Päästeteenistujate ametinimetused

Vastu võetud 03.01.2006 nr 2

Määrus kehtestatakse «Päästeseaduse» § 29 lõike 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib päästeasutuste struktuuriüksuses või struktuuriüksuse allüksuses töötavate päästeteenistujate ametinimetusi.

§ 2. Päästeteenistujate põhigrupid

(1) Päästeteenistujad jagunevad põhigruppidesse, lähtudes päästeteenistujatele esitatavatest hariduse, väljaõppe ja täienduskoolituse ning füüsilise ettevalmistuse nõuetest.

(2) Päästeteenistujate põhigrupid on:
1) päästedirektor;
2) päästepealik;
3) päästespetsialist;
4) päästja.

§ 3. Päästeteenistujate ametinimetused

(1) Päästeteenistujate põhigruppide siseselt on kehtestatud kaheksa päästeteenistuja ametinimetust.

(2) Päästeteenistujate ametinimetused on:
1) päästepeadirektor;
2) päästedirektor;
3) päästepealik;
4) päästepeaspetsialist;
5) päästejuhtivspetsialist;
6) päästevanemspetsialist;
7) päästespetsialist;
8) päästja.

§ 6. Rakendussäte

Tunnistatakse kehtetuks siseministri 21. veebruari 2005. a määrus nr 33 «Päästeteenistujate ametinimetused» (RTL 2005, 26, 369)

Minister Kalle LAANET

Rahvastiku ja regionaalala asekantsler kantsleri ülesannetes Einike URI

/otsingu_soovitused.json