Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. mai 1996. a määruse nr 144 "Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.08.2006
Avaldamismärge:

Vabariigi Valitsuse 22. mai 1996. a määruse nr 144 "Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 31.08.1999 nr 259
RT I 1999, 68, 668
jõustumine 10.09.1999

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

22.12.2005 nr 321 ( RT I 2005, 71, 556) 1.01.2006

Kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. [käesolevast tekstist välja jäetud]

2. [kehtetu – RT I 2005, 71, 556– jõust. 1.01.2006]

3. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json