Teksti suurus:

Raha eraldamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Raha eraldamine

Vastu võetud 18.06.2002 nr 400
RTL 2002, 69, 1095
jõustumine 18.06.2002

Muudetud järgmiste korraldustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

22.12.2005 nr 828 (RTL 2005, 125, 1987) 22.12.2005

«Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse» § 7 lõigete 2 ja 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 kinnitatud «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra» punkti 3 alapunktidega 1 ja 7 ning punktiga 22:

1. Eraldada Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist Rahandusministeeriumile tagastamatu toetusena 26 750 000 krooni maa- ja omandireformi läbiviimisega seotud kulude katteks, sealhulgas maavalitsuste omandireformi läbiviimisega tegelevate struktuuriüksuste tegevuskuludeks, kohalike komisjonide tegevuskuludeks, vara tagastamise ja kompenseerimise korraldamisel ekspertiiside tegemise ning arhiividest dokumentide väljanõutamise eest tasumise kuludeks, erastamisest laekuva raha üle järelevalve teostamise ja erastamise kohta aruandluse esitamise kuludeks ning maavalitsuste maareformi korraldamisega seotud kuludeks.

[RTL 2005, 125, 1987 – jõust. 22.12.2005]

2. Rahandusministeeriumil jaotada punktis 1 nimetatud summa esitatud kalkulatsioonide ja põhjenduste alusel.

 

/otsingu_soovitused.json