Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määruse nr 212 “Maamaksu korrigeerimine Paganamaa, Kisejärve ja Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealadel ning Haanja looduspargis” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 3, 12

Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määruse nr 212 “Maamaksu korrigeerimine Paganamaa, Kisejärve ja Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealadel ning Haanja looduspargis” muutmine

Vastu võetud 06.01.2006 nr 6

Määrus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määruses nr 212 «Maamaksu korrigeerimine Paganamaa, Kisejärve ja Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealadel ning Haanja looduspargis» (RT I 1998, 85, 1396) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Maamaksu korrigeerimine Paganamaa ja Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealal ning Haanja looduspargis»;

2) määruse punkti 1 alapunktid 2 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse lisa «Kisejärve maastikukaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast» tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisa «Kisejärve maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast» tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json