Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Meenikunno ja Meelva maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 3, 13

Maamaksu korrigeerimine Meenikunno ja Meelva maastikukaitsealal

Vastu võetud 06.01.2006 nr 7

(õ) 27.03.2008 18:25

Määrus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999. a määruses nr 375 «Maamaksu korrigeerimine Meenikunno, Meelva ja Mustoja maastikukaitsealadel» (RT I 1999, 94, 836) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt: «Maamaksu korrigeerimine Meenikunno ja Meelva maastikukaitsealal»;

2) määruse punkti 1 alapunkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse lisa «Mustoja maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast» tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

Õiend

Määruse pealkirjana, k.a metaandmetes, lugeda õigeks:

„Maamaksu korrigeerimine Meenikunno ja Meelva maastikukaitsealal“

/otsingu_soovitused.json