Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. mai 1997. a määruse nr 103 "Maamaksu korrigeerimine Soomaa ja Vilsandi rahvuspargis" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 3, 14

Vabariigi Valitsuse 22. mai 1997. a määruse nr 103 "Maamaksu korrigeerimine Soomaa ja Vilsandi rahvuspargis" muutmine

Vastu võetud 06.01.2006 nr 8

Määrus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 22. mai 1997. a määruses nr 103 «Maamaksu korrigeerimine Soomaa ja Vilsandi rahvuspargis» (RT I 1997, 41, 636) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Maamaksu korrigeerimine Vilsandi rahvuspargis»;

2) määruse punkti 1 alapunktid 1 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse lisa «Soomaa rahvuspargi sihtkaitsevööndi nende majandatavate alavööndite nimekiri, mille maamaksuks kehtestatakse 25 protsenti maamaksumäärast» tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisa «Soomaa rahvuspargi sihtkaitsevööndi nende majandatavate alavööndite nimekiri, mille maamaksuks kehtestatakse 25 protsenti maamaksumäärast» tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json