Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Soomaa rahvuspargis

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 6, 111

Maamaksu korrigeerimine Soomaa rahvuspargis

Vastu võetud 09.01.2006 nr 17

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Soomaa rahvuspargi kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja metsa-, soo- ning lammimaastike ilme ja arvesse võttes metsa osakaalu rahvuspargi piiranguvööndis, kehtestada, et Soomaa rahvuspargis makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 50% maamaksumäärast Soomaa piiranguvööndilt, mis asub Pärnu maakonnas Tori vallas, Vändra vallas ja Paikuse vallas ning Viljandi maakonnas Suure-Jaani vallas ja Kõpu vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json