Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 6, 112

Maamaksu korrigeerimine Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal

Vastu võetud 09.01.2006 nr 18

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada metsa elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 50% maamaksumäärast kogu kaitsealalt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json