Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Toolse looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 6, 114

Maamaksu korrigeerimine Toolse looduskaitsealal

Vastu võetud 09.01.2006 nr 20

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Toolse looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada looduse mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis, kehtestada, et Lääne-Viru maakonnas asuval Toolse looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Toolse sihtkaitsevööndilt, mis asub Viru-Nigula vallas, Vihula vallas ja Kunda linnas;
2) 75% maamaksumäärast Toolse piiranguvööndilt, mis asub Vihula vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json