Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Toolse looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 6, 114

Maamaksu korrigeerimine Toolse looduskaitsealal

Vastu võetud 09.01.2006 nr 20

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Toolse looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada looduse mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis, kehtestada, et Lääne-Viru maakonnas asuval Toolse looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Toolse sihtkaitsevööndilt, mis asub Viru-Nigula vallas, Vihula vallas ja Kunda linnas;
2) 75% maamaksumäärast Toolse piiranguvööndilt, mis asub Vihula vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json