Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Äntu maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 6, 115

Maamaksu korrigeerimine Äntu maastikukaitsealal

Vastu võetud 09.01.2006 nr 21

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Äntu maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada looduse mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis, kehtestada, et Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas asuval Äntu maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 25% maamaksumäärast Äntu sihtkaitsevööndilt ja 50% maamaksumäärast Äntu piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json