Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Varangu looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 6, 117

Maamaksu korrigeerimine Varangu looduskaitsealal

Vastu võetud 09.01.2006 nr 23

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Varangu looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada looduse mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis, kehtestada, et Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas asuval Varangu looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 25% maamaksumäärast Varangu sihtkaitsevööndilt ja 75% maamaksumäärast Varangu piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json