Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Kuulmajärve maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 6, 118

Maamaksu korrigeerimine Kuulmajärve maastikukaitsealal

Vastu võetud 09.01.2006 nr 24

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Kuulmajärve maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Põlva maakonnas asuval Kuulmajärve maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Suursuu sihtkaitsevööndilt, mis asub Veriora vallas, Kuulmajärve sihtkaitsevööndilt, mis asub Veriora vallas, ja Mustjärve sihtkaitsevööndilt, mis asub Veriora vallas ja Põlva vallas;
2) 50% maamaksumäärast Kuulmajärve piiranguvööndilt, mis asub Veriora vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json