Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Kuulmajärve maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 6, 118

Maamaksu korrigeerimine Kuulmajärve maastikukaitsealal

Vastu võetud 09.01.2006 nr 24

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Kuulmajärve maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Põlva maakonnas asuval Kuulmajärve maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Suursuu sihtkaitsevööndilt, mis asub Veriora vallas, Kuulmajärve sihtkaitsevööndilt, mis asub Veriora vallas, ja Mustjärve sihtkaitsevööndilt, mis asub Veriora vallas ja Põlva vallas;
2) 50% maamaksumäärast Kuulmajärve piiranguvööndilt, mis asub Veriora vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json