Teksti suurus:

Järva maakonnas, Lääne-Viru maakonnas ja Rapla maakonnas asuvatelt metsise püsielupaikadelt makstava maamaksu korrigeerimine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 6, 120

Järva maakonnas, Lääne-Viru maakonnas ja Rapla maakonnas asuvatelt metsise püsielupaikadelt makstava maamaksu korrigeerimine

Vastu võetud 09.01.2006 nr 26

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel ja arvestades metsise püsielupaikades kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju ning metsa osakaalu neis, kehtestada, et Järva maakonnas, Lääne-Viru maakonnas ja Rapla maakonnas kaitse alla võetud metsise püsielupaikades makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu:

1. 25% maamaksumäärast:
1) Kallisaare püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Järva maakonnas Türi vallas;
2) Pikkmetsa püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Järva maakonnas Türi vallas;
3) Vaki püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Järva maakonnas Türi vallas;
4) Vilita püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Järva maakonnas Türi vallas;
5) Sütemetsa püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Järva maakonnas Türi vallas;
6) Lintsi püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Järva maakonnas Paide vallas;
7) Kõrvemaa püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Järva maakonnas Albu vallas;
8) Mustla-Nõmme püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Järva maakonnas Paide vallas;
9) Kõnnumaa-Väätsa püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Järva maakonnas Paide vallas ja Väätsa vallas ning Rapla maakonnas Kaiu vallas;
10) Kernu püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Järva maakonnas Albu vallas ja Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas;
11) Maalema püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Järva maakonnas Väätsa vallas.

2. 50% maamaksumäärast:
1) Kallisaare püsielupaiga piiranguvööndilt Järva maakonnas Türi vallas;
2) Pikkmetsa püsielupaiga piiranguvööndilt Järva maakonnas Türi vallas;
3) Vaki püsielupaiga piiranguvööndilt Järva maakonnas Türi vallas;
4) Vilita püsielupaiga piiranguvööndilt Järva maakonnas Türi vallas;
5) Sütemetsa püsielupaiga piiranguvööndilt Järva maakonnas Türi vallas;
6) Lintsi püsielupaiga piiranguvööndilt Järva maakonnas Paide vallas;
7) Kõrvemaa püsielupaiga piiranguvööndilt Järva maakonnas Paide vallas ja Albu vallas;
8) Mustla-Nõmme püsielupaiga piiranguvööndilt Järva maakonnas Paide vallas;
9) Kõnnumaa-Väätsa püsielupaiga piiranguvööndilt Järva maakonnas Paide vallas ja Väätsa vallas ning Rapla maakonnas Kaiu vallas;
10) Kernu püsielupaiga piiranguvööndilt Järva maakonnas Albu vallas ja Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas;
11) Maalema püsielupaiga piiranguvööndilt Järva maakonnas Väätsa vallas ja Rapla maakonnas Kaiu vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json