Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Vilsandi rahvuspargis

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:

Maamaksu korrigeerimine Vilsandi rahvuspargis
[RT I 2006, 3, 14 - jõust. 14.01.2006]

Vastu võetud 22.05.1997 nr 103
RT I 1997, 41, 636
jõustumine 05.06.1997


Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
6.01.2006 nr 8 (RT I 2006, 3, 14), jõust. 14.01.2006


Maamaksuseaduse paragrahvi 4 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:
1) [Kehtetu – RT I 2006, 3, 14 – jõust. 14. 01. 2006]
2) Vilsandi rahvuspargi sihtkaitsevööndi nende majandatavate alavööndite nimekiri, mille maamaksuks kehtestatakse 25 protsenti maamaksumäärast (juurde lisatud);
3) [Kehtetu – RT I 2006, 3, 14 – jõust. 14. 01. 2006]
4) Vilsandi rahvuspargi piiranguvööndi nende alavööndite nimekiri, mille maamaksuks kehtestatakse 50 protsenti maamaksumäärast (juurde lisatud).

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 22. mai 1997. a.
määrusega nr. 103

Soomaa rahvuspargi sihtkaitsevööndi nende majandatavate alavööndite nimekiri, mille maamaksuks kehtestatakse 25 protsenti maamaksumäärast
[Kehtetu – RT I 2006, 3, 14 – jõust. 14. 01. 2006]

 
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 22. mai 1997. a.
määrusega nr. 103

Vilsandi rahvuspargi sihtkaitsevööndi nende majandatavate alavööndite nimekiri, mille maamaksuks kehtestatakse 25 protsenti maamaksumäärast

 

Jrk. nr.
Alavöönd
Pindala (ha)
Saare maakond
Kihelkonna vald
1.
Vahemere sihtkaitsevöönd
1,1
2.
Harilaiu sihtkaitsevöönd
380,0
Lümanda vald
3.
Laistinina sihtkaitsevöönd
37,6
4.
Soeginina sihtkaitsevöönd
11,5
5.
Kolga sihtkaitsevöönd
134,8
6.
Antsulaiu sihtkaitsevöönd
6,0
7.
Kuusnõmme sihtkaitsevöönd
529,0
 
Keskkonnaminister Villu REILJAN

 
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 22. mai 1997. a.
määrusega nr. 103

Soomaa rahvuspargi sihtkaitsevööndi nende majandatavate alavööndite nimekiri, mille maamaksuks kehtestatakse 25 protsenti maamaksumäärast
[Kehtetu – RT I 2006, 3, 14 – jõust. 14. 01. 2006]

 
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 22. mai 1997. a.
määrusega nr. 103

Vilsandi rahvuspargi piiranguvööndi nende alavöönditenimekiri, mille maamaksuks kehtestatakse 50 protsenti maamaksumäärast

Jrk. nr.
Alavöönd
Pindala (ha)
Saare maakond
Kihelkonna vald
1.
Vilsandi piiranguvöönd
1019
2.
Kõruse piiranguvöönd
1195
3.
Kiirassaare piiranguvöönd
1075
Lümanda vald
4.
Atla piiranguvöönd
2870
5.
Loonalaiu piiranguvöönd
116

 
Keskkonnaminister Villu REILJAN