Teksti suurus:

Tartu linna 2006. a eelarve kinnitamine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 17, 224

Tartu linna 2006. a eelarve kinnitamine

Vastu võetud 22.12.2005 nr 7

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg1, ja arvestades Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määrust nr 78 «Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord», Tartu Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Kinnitada Tartu linna 2006. aasta eelarvet kogumahus 1 360 535 800 krooni.

2. Kinnitada:
2.1. Tartu linna 2006. a koondeelarve vastavalt lisadele 1- 4;
2.2. Tartu linna 2006. a investeerimiskulude eelarve vastavalt lisale 5;
2.3. Tartu linna laenu- ja faktooringkohustused aastatel 2002-2009 vastavalt lisale 6.

3. Kinnitada kassatagavara suuruseks 2006. aastal 100 000 krooni.

4. Lubada linnavalitsusel võtta laenu investeeringute katteks 85 000 000 krooni.

5. Lubada linnavalitsusel refinantseerida laene 107 963 000 krooni.

6. Lubada linnavalitsusel võtta lühiajalist arvelduslaenu kuni 25 000 000 krooni 2006. a jooksvate kulude katteks.

7. Kinnitada välisabi sildfinantseerimise suurim lubatud maht kontsernikonto vahendite arvelt 25 000 000 krooni.

8. Kinnitada kassareservi suuruseks reservfondis kuni 4 000 000 krooni rahvusvaheliste projektide oma ja/või kaasfinantseerimise katteks.

9. Osakondadel ja asutustel kanda finantseerimiseelarve tulud linna eelarvesse jooksva kuu 25. kuupäevaks.

10. Määrus jõustub 1. jaanuarist 2006. a.

Volikogu esimees Aadu MUST

Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2005. a määruse nr 7
lisa 1-6

lisa 1

lisa 2

lisa 3

lisa 4

lisa 5

lisa 6

/otsingu_soovitused.json