Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi määramine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 9, 181

Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi määramine

Vastu võetud 17.01.2006 nr 12

«Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõike 1 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» §-le 4 käsin:

1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Pärnu linnas:

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
1 Pärnu vana haigla koos kabel-surnukuuriga, 1909–1912 Pärnu linn Sillutise 6
2 Elamu Pärnus Roosi tn 21, 18. saj II pool Pärnu linn Roosi 21

Kehtestada nimetatud mälestistele kaitsevööndid vastavalt skeemidele, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

2. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Pärnu maakonnas (Saarde vald, Kanaküla) Vardja talu rehielamu, 19. saj II pool. Kehtestada mälestisele kaitsevöönd vastavalt skeemile, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

3. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Saare maakonnas:

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
1 Veski talu tuulik Mustjala vald Võhma küla
2 Tuuliku talu tuulik Lümanda vald Eerikasaare küla
3 Saksa-Pärdi talu pukktuulik Lümanda vald Atla küla
4 Paa talu tuulik Pöide vald Muraja küla
5 Ranna talu pukktuulik Kihelkonna vald Kiirassaare küla
6 Kabeli talu pukktuulik Laimjala vald Ridala küla
7 Ritsu talu pukktuulik Kaarma vald Sepa küla
8 Vessiku talu tuulik Kärla vald Karida küla
9 Laasu talu pukktuulik Orissaare vald Hindu küla
10 Jaagu talu pukktuulik Orissaare vald Ööriku küla
11 Mäe talu pukktuulik Pihtla vald Nässuma küla
12 Mäe talu kuivati Pihtla vald Nässuma küla

Kehtestada alapunktides 1–10 nimetatud mälestistele kaitsevööndid ja alapunktides 11 ja 12 nimetatud mälestistele ühine kaitsevöönd vastavalt skeemidele, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

4. Tunnistada arheoloogiamälestiseks asulakoht Tartu linnas, Vana-Ihastes. Kehtestada mälestisele piirid vastavalt skeemile, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

5. Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevate arhitektuuri- ja ajaloomälestistele vastavalt skeemidele, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

Harju maakonnas:
1) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. augusti 1996. a määrusega nr 10 (RTL 1997, 5, 27) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Ohtu mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Ohtu mõisa peahoone, 18.–20. saj 2778 Keila vald Ohtu küla
2 Ohtu mõisa park, 18.–20. saj 2779 Keila vald Ohtu küla
3 Ohtu mõisa piirdemüür, 18.–20. saj 2780 Keila vald Ohtu küla
4 Ohtu mõisa tall-tõllakuur, 18.–20. saj 2781 Keila vald Ohtu küla
5 Ohtu mõisa ait, 18.–20. saj 2782 Keila vald Ohtu küla
6 Ohtu mõisa valitsejamaja, 18.–20. saj 2783 Keila vald Ohtu küla
7 Ohtu mõisa kelder, 19. saj 2784 Keila vald Ohtu küla
8 Ohtu mõisa laut 1, 19. saj 2785 Keila vald Ohtu küla
9 Ohtu mõisa laut 2, 19. saj 2786 Keila vald Ohtu küla

2) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. augusti 1996. a määrusega nr 10 (RTL 1997, 5, 27) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kodasoo mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kodasoo mõisa peahoone, 18.–20. saj 2841 Kuusalu vald Kodasoo küla
2 Kodasoo mõisa park, 18.–20. saj 2842 Kuusalu vald Kodasoo küla
3 Kodasoo mõisa valitsejamaja, 18.–20. saj 2843 Kuusalu vald Kodasoo küla
4 Kodasoo mõisa kelder, 19.–20. saj 2844 Kuusalu vald Kodasoo küla
5 Kodasoo mõisa küün, 19.–20. saj 2845 Kuusalu vald Kodasoo küla
6 Kodasoo mõisa ait, 19.–20. saj 2846 Kuusalu vald Kodasoo küla
7 Kodasoo mõisa teenijatemaja, 19.–20. saj 2847 Kuusalu vald Kodasoo küla
8 Kodasoo mõisa sepikoda, 19.–20. saj 2848 Kuusalu vald Kodasoo küla
9 Kodasoo mõisa kuivati, 19.–20. saj 2849 Kuusalu vald Kodasoo küla
10 Kodasoo mõisa karjakastell, 19.–20. saj 2850 Kuusalu vald Kodasoo küla

3) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 18. augusti 1997. a määrusega nr 57 (RTL 1997, 165/166, 937) arhitektuurimälestiseks tunnistatud kindlusrajatistele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Peeter Suure Merekindluse rannakaitsepatarei nr 13, 1915 8897 Viimsi vald Haabneeme alevik
2 Peeter Suure Merekindluse mererinde Suurupi positsiooni idapoolse helgiheitja varjend, 1917 8871 Harku vald Suurupi küla
3 Peeter Suure Merekindluse rannakaitsepatarei nr 2, 1916 8868 Harku vald Suurupi küla
4 Peeter Suure Merekindluse rannakaitsepatarei nr 2 helgiheitja varjend ja positsioon, 1916 8864 Harku vald Suurupi küla

4) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 18. augusti 1997. a määrusega nr 57 (RTL 1997, 165/166, 937) arhitektuurimälestiseks tunnistatud kindlusrajatistele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Tammneeme rannakaitsepatarei, 1928–1930 8898 Viimsi vald Tammneeme küla
2 Tammneeme rannakaitsepatarei meeskonna kasarm, 1930 8899 Viimsi vald Tammneeme küla

5) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 5. jaanuari 1999. a määrusega nr 1 (RTL 1999, 16, 176) arhitektuurimälestiseks ja kultuuriministri 3. detsembri 1997. a määrusega nr 76 (RTL 1998, 40/41, 189) ajaloomälestiseks tunnistatud objektidele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Randvere kirik 21535 Viimsi vald Randvere küla
2 Randvere kirikuaed 14428 Viimsi vald Randvere küla

6) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 3. detsembri 1997. a määrusega nr 76 (RTL 1998, 40/41, 189) ajaloomälestiseks tunnistatud Vaeslaste varjupaiga hoonele (reg nr 14415, Padise vald, Vilivalla küla).

Hiiu maakonnas:
7) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Tooma tuulik 23347 Emmaste vald Jausa küla
2 Rätsepa tuulik 23348 Emmaste vald Harju küla
3 Nõmme tuulik 23349 Emmaste vald Harju küla
4 Külaküla tuulik 23350 Emmaste vald Külama küla
5 Tooma tuulik 23351 Emmaste vald Külama küla
6 Õngu tuulik 23378 Emmaste vald Õngu küla
7 Aruselja tuulik 23438 Kõrgessaare vald Leigri küla
8 Luidja tuulik 23439 Kõrgessaare vald Luidja küla
9 Pihla tuulik 23458 Kõrgessaare vald Mägipe küla
10 Haava tuulik 23467 Kõrgessaare vald Pihla küla
11 Rüütli tuulik 23518 Käina vald Allika küla
12 Ristete tuulik 23521 Käina vald Esiküla küla
13 Mäevälja tuulik 23523 Käina vald Kaigutsi küla
14 Miku tuulik 23524 Käina vald Kaigutsi küla
15 Peetri tuulik 23525 Käina vald Kaigutsi küla
16 Küüru tuulik 23541 Käina vald Männamaa küla
17 Kopa tuulik 23545 Käina vald Nõmme küla
18 Käina vallamaja 23539 Käina vald Käina alev
19 Mägi tuulik 23587 Pühalepa vald Heltermaa küla
20 Hanikatsi tuulik 23589 Pühalepa vald Salinõmme küla
21 Harju tuulik 23590 Pühalepa vald Harju küla
22 Hellamaa tuulik 23591 Pühalepa vald Hellamaa küla
23 Matsi tuulik 23592 Pühalepa vald Hellamaa küla
24 Kukka tuulik 23596 Pühalepa vald Kukka küla
25 Partsi mõisa tuuleveski 23606 Pühalepa vald Partsi küla
26 Saarnaki tuulik 23607 Pühalepa vald Salinõmme küla
27 Tubala tuulik 23651 Pühalepa vald Tubala küla
28 Tõnise tuulik 23652 Pühalepa vald Tubala küla
29 Lõuka tuulik 23653 Pühalepa vald Vahtrepa küla
30 Vilivalla tuulik 23655 Pühalepa vald Vilivalla küla

8) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks ja kultuuriministri 24. märtsi 1999. a määrusega nr 12 (RTL 1999, 63, 843) ajaloomälestiseks tunnistatud objektidele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Ole tuulik 23588 Käina vald Käina alev
2 Rudolf Tobiase sünnimaja 22288 Käina vald Käina alev

9) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Suuresadama kompleksi kuuluvatele hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Suursadama ait 23648 Pühalepa vald Suuresadama küla
2 Suursadama tollimaja 23650 Pühalepa vald Suuresadama küla
3 Suursadama sepikoda 23649 Pühalepa vald Suuresadama küla

Ida-Viru maakonnas:
10) Kehtestada kaitsevöönd kultuuri- ja haridusministri 1. juuni 1995. a määrusega nr 19/1 (RTL 1996, 119/120, 627) ajaloomälestiseks tunnistatud II maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishauale (reg nr 40, Kohtla-Järve linn, Järveküla tee).

Jõgeva maakonnas:
11) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 122, 1667) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Jõgeva mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Jõgeva mõisa peahoone 23886 Jõgeva vald Jõgeva alevik
2 Jõgeva mõisa park 23887 Jõgeva vald Jõgeva alevik
3 Jõgeva mõisa vesiveski 23888 Jõgeva vald Jõgeva alevik
4 Jõgeva mõisa härjatall 23891 Jõgeva vald Jõgeva alevik
5 Jõgeva mõisa viinakelder 23892 Jõgeva vald Jõgeva alevik
6 Jõgeva mõisa rehi 23893 Jõgeva vald Jõgeva alevik
7 Jõgeva mõisa riistakuur 23894 Jõgeva vald Jõgeva alevik
8 Jõgeva mõisa sepikoda 23895 Jõgeva vald Jõgeva alevik
9 Jõgeva mõisa elamu 1 23896 Jõgeva vald Jõgeva alevik
10 Jõgeva mõisa elamu 2 23897 Jõgeva vald Jõgeva alevik
11 Jõgeva mõisa elamu 3 23898 Jõgeva vald Jõgeva alevik
12 Jõgeva mõisa kelder 23899 Jõgeva vald Jõgeva alevik
13 Jõgeva mõisa katsejaam 23900 Jõgeva vald Jõgeva alevik
14 Jõgeva mõisa tall 23901 Jõgeva vald Jõgeva alevik

12) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 122, 1667) arhitektuurimälestiseks, kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja kultuuriministri 3. mai 1997. a määrusega nr 24 (RTL 1997, 88, 521) ajaloomälestiseks tunnistatud Lustivere mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele, pargile, asulakohale ja mälestusmärgile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Lustivere mõisa peahoone 24025 Põltsamaa vald Lustivere küla
2 Lustivere mõisa park 24026 Põltsamaa vald Lustivere küla
3 Lustivere mõisa piirdemüürid ja väravapostid 24027 Põltsamaa vald Lustivere küla
4 Lustivere mõisa valitsejamaja 24028 Põltsamaa vald Lustivere küla
5 Lustivere mõisa ait 24029 Põltsamaa vald Lustivere küla
6 Lustivere mõisa tall-tõllakuur 24030 Põltsamaa vald Lustivere küla
7 Lustivere mõisa aednikumaja-kasvuhoone 24031 Põltsamaa vald Lustivere küla
8 Lustivere mõisa aedniku riistakuur 24032 Põltsamaa vald Lustivere küla
9 Lustivere mõisa pargimaja 24033 Põltsamaa vald Lustivere küla
10 Lustivere mõisa teenijatemaja 24034 Põltsamaa vald Lustivere küla
11 Lustivere mõisa meierei 24035 Põltsamaa vald Lustivere küla
12 Lustivere mõisa sepikoda 24036 Põltsamaa vald Lustivere küla
13 Lustivere mõisa «väike härrastemaja» 24037 Põltsamaa vald Lustivere küla
14 Asulakoht 9347 Põltsamaa vald Lustivere küla
15 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 5857 Põltsamaa vald Lustivere küla

13) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 122, 1667) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Adavere mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Adavere mõisa peahoone 24016 Põltsamaa vald Adavere alevik
2 Adavere mõisa park 24017 Põltsamaa vald Adavere alevik
3 Adavere mõisa pargi piirdemüürid 24018 Põltsamaa vald Adavere alevik
4 Adavere mõisa valitsejamaja 24019 Põltsamaa vald Adavere alevik
5 Adavere mõisa ait-kuivati 24020 Põltsamaa vald Adavere alevik
6 Adavere mõisa meierei 24021 Põltsamaa vald Adavere alevik
7 Adavere mõisa abihoone 24022 Põltsamaa vald Adavere alevik
8 Adavere mõisa kelder 24023 Põltsamaa vald Adavere alevik

14) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 122, 1667) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Adavere mõisakompleksi kuuluvale Adavere mõisa tuuleveskile (reg nr 24024, Põltsamaa vald, Adavere alevik).

Järva maakonnas:
15) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud objektidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Järva-Jaani sae-, jahu- ja villaveski hoone 14986 Järva-Jaani vald Järva-Jaani alevik
2 Köisi tuuleveski 14999 Kareda vald Köisi küla
3 Kükita kivisild 15090 Paide vald Tarbja küla

16) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Väinjärve mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Väinjärve mõisa peahoone 15017 Koeru vald Väinjärve küla
2 Väinjärve mõisa park 15018 Koeru vald Väinjärve küla
3 Väinjärve mõisa aednikumaja 15019 Koeru vald Väinjärve küla
4 Väinjärve mõisa ait-kuivati 15020 Koeru vald Väinjärve küla
5 Väinjärve mõisa tall-tõllakuur 15021 Koeru vald Väinjärve küla
6 Väinjärve mõisa kuivati 15022 Koeru vald Väinjärve küla
7 Väinjärve mõisa moonakatemaja 15023 Koeru vald Väinjärve küla

17) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Särevere mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Särevere mõisa peahoone 15138 Türi vald Särevere küla
2 Särevere mõisa park 15139 Türi vald Särevere küla
3 Särevere mõisa ait 15140 Türi vald Särevere küla
4 Särevere mõisa kelder 15141 Türi vald Särevere küla
5 Särevere mõisa kuivati 15142 Türi vald Särevere küla

Lääne-Viru maakonnas:
18) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Rägavere mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Rägavere mõisa peahoone 15804 Sõmeru vald Rägavere küla
2 Rägavere mõisa park 15805 Sõmeru vald Rägavere küla
3 Rägavere mõisa piirdemüürid 15806 Sõmeru vald Rägavere küla
4 Rägavere mõisa valitsejamaja 15807 Sõmeru vald Rägavere küla
5 Rägavere mõisa ait 15808 Sõmeru vald Rägavere küla
6 Rägavere mõisa saun 15809 Sõmeru vald Rägavere küla
7 Rägavere mõisa karjakastelli varemed 15810 Sõmeru vald Rägavere küla
8 Rägavere mõisa kelder 15811 Sõmeru vald Rägavere küla
9 Rägavere mõisa sepikoda 15812 Sõmeru vald Rägavere küla

19) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558) arhitektuurimälestiseks tunnistatud objektidele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Rägavere mõisa tuuleveski 15813 Sõmeru vald Rägavere küla
2 Rägavere mõisa kabel 15814 Sõmeru vald Rägavere küla
3 Rakvere pangahoone 15738 Rakvere linn Turuplats 2
4 Rakvere tuuleveski 15742 Rakvere linn Võidu 64a
5 Rakvere Pauluse kirik 15743 Rakvere linn Võimla 1
6 Rakvere turuhoone 15728 Rakvere linn Laada 14
7 Rakvere uus kohtuhoone 15734 Rakvere linn Rohuaia 8
8 Rakvere saksa eragümnaasiumi hoone 15737 Rakvere linn Tuleviku 1
9 Rakvere ühisgümnaasiumi hoone 15739 Rakvere linn Vabaduse 1

20) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Rakvere õpetajate seminari hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Rakvere õpetajate seminari peahoone 15729 Rakvere linn Piiri 8
2 Rakvere õpetajate seminari tiibhoone 1 15730 Rakvere linn Piiri 8a
3 Rakvere õpetajate seminari tiibhoone 2 15731 Rakvere linn Piiri 8b

21) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558) arhitektuurimälestiseks tunnistatud hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Sõmeru vesiveski 15796 Sõmeru vald Aluvere küla
2 Sõmeru kivisild 15797 Sõmeru vald Aluvere küla

22) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Vaeküla mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Vaeküla mõisa peahoone 15820 Sõmeru vald Vaeküla küla
2 Vaeküla mõisa park 15821 Sõmeru vald Vaeküla küla
3 Vaeküla mõisa piirdemüürid 15822 Sõmeru vald Vaeküla küla
4 Vaeküla mõisa kelder 15823 Sõmeru vald Vaeküla küla
5 Vaeküla mõisa ait-kelder 15824 Sõmeru vald Vaeküla küla
6 Vaeküla mõisa ait 15825 Sõmeru vald Vaeküla küla
7 Vaeküla mõisa puukuur 15826 Sõmeru vald Vaeküla küla
8 Vaeküla mõisa saun 15827 Sõmeru vald Vaeküla küla
9 Vaeküla mõisa lindla 15828 Sõmeru vald Vaeküla küla
10 Vaeküla mõisa kasvuhoone varemed 15829 Sõmeru vald Vaeküla küla
11 Vaeküla mõisa aednikumaja 15830 Sõmeru vald Vaeküla küla
12 Vaeküla mõisa tall-tõllakuur 15831 Sõmeru vald Vaeküla küla
13 Vaeküla mõisa sepikoda 15832 Sõmeru vald Vaeküla küla
14 Vaeküla mõisa kuivati 15833 Sõmeru vald Vaeküla küla
15 Vaeküla mõisa härjatalli 1 varemed 15834 Sõmeru vald Vaeküla küla
16 Vaeküla mõisa härjatalli 2 varemed 15835 Sõmeru vald Vaeküla küla
17 Vaeküla mõisa viinavabrik 15836 Sõmeru vald Vaeküla küla

23) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Varangu mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Varangu mõisa peahoone 16087 Väike-Maarja vald Varangu küla
2 Varangu mõisa park 16088 Väike-Maarja vald Varangu küla
3 Varangu mõisa ait 16089 Väike-Maarja vald Varangu küla
4 Varangu mõisa tõllakuur 16090 Väike-Maarja vald Varangu küla
5 Varangu mõisa valitsejamaja 16091 Väike-Maarja vald Varangu küla

24) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Liigvalla mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Liigvalla mõisa peahoone 15713 Rakke vald Liigvalla küla
2 Liigvalla mõisa park 15714 Rakke vald Liigvalla küla
3 Liigvalla mõisa pargi piirdemüür 15715 Rakke vald Liigvalla küla

25) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Udriku mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Udriku mõisa peahoone 15679 Kadrina vald Udriku küla
2 Udriku mõisa park 15680 Kadrina vald Udriku küla
3 Udriku mõisa piirdemüürid 15681 Kadrina vald Udriku küla
4 Udriku mõisa kasvuhoone 15682 Kadrina vald Udriku küla
5 Udriku mõisa viinavabriku varemed 15683 Kadrina vald Udriku küla
6 Udriku mõisa karjalaut 1 15684 Kadrina vald Udriku küla
7 Udriku mõisa karjalaut 2 15685 Kadrina vald Udriku küla
8 Udriku mõisa meierei 15686 Kadrina vald Udriku küla
9 Udriku mõisa kelder 15687 Kadrina vald Udriku küla

26) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Hulja mõisa peahoonele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Hulja mõisa peahoone 15659 Kadrina vald Hulja küla
2 Hulja mõisa park 15660 Kadrina vald Hulja küla

27) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Imastu mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Imastu mõisa peahoone 15776 Tapa vald Imastu küla
2 Imastu mõisa park 15777 Tapa vald Imastu küla
3 Imastu mõisa valitsejamaja 15778 Tapa vald Imastu küla
4 Imastu mõisa ait 15779 Tapa vald Imastu küla
5 Imastu mõisa karjalaut 1 15780 Tapa vald Imastu küla
6 Imastu mõisa karjalaut 2 15781 Tapa vald Imastu küla
7 Imastu mõisa hobusetall 15782 Tapa vald Imastu küla
8 Imastu mõisa härjatall 15783 Tapa vald Imastu küla
9 Imastu mõisa moonakatemaja 15784 Tapa vald Imastu küla
10 Imastu mõisa teenijatemaja 15785 Tapa vald Imastu küla
11 Imastu mõisa kelder 1 15786 Tapa vald Imastu küla
12 Imastu mõisa kelder 2 15787 Tapa vald Imastu küla
13 Imastu mõisa aednikumaja 15788 Tapa vald Imastu küla
14 Imastu mõisa kuivati 15789 Tapa vald Imastu küla

28) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Saksi mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Saksi mõisa peahoone 15793 Tapa vald Saksi küla
2 Saksi mõisa teenijatemaja 15794 Tapa vald Saksi küla
3 Saksi mõisa ait-kuivati 15795 Tapa vald Saksi küla

29) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Jäneda mõisa vesiveskile (reg nr 15053, Tapa vald, Jäneda küla).
30) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Jäneda mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Jäneda mõisa peahoone 15039 Tapa vald Jäneda küla
2 Jäneda mõisa tall 15042 Tapa vald Jäneda küla
3 Jäneda mõisa tõllakuur 15043 Tapa vald Jäneda küla
4 Jäneda mõisa härjatall 1 15044 Tapa vald Jäneda küla
5 Jäneda mõisa härjatall 2 15045 Tapa vald Jäneda küla
6 Jäneda mõisa karjalaut 15046 Tapa vald Jäneda küla
7 Jäneda mõisa valitsejamaja 15047 Tapa vald Jäneda küla
8 Jäneda mõisa ait 15048 Tapa vald Jäneda küla
9 Jäneda mõisa sepikoda 15049 Tapa vald Jäneda küla
10 Jäneda mõisa kaalukoda 15050 Tapa vald Jäneda küla
11 Jäneda mõisa puutöökoda 15051 Tapa vald Jäneda küla
12 Jäneda mõisa turbiinihoone 15052 Tapa vald Jäneda küla

Põlva maakonnas:
31) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 17 (RTL 1999, 122, 1666) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Vana-Prangli mõisa sepikojale (reg nr 23710, Kõlleste vald, Prangli küla).
32) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 17 (RTL 1999, 122, 1666) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Vana-Piigaste mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Vana-Piigaste mõisa ait-kuivati 23705 Kõlleste vald Piigaste küla
2 Vana-Piigaste mõisa tall-tõllakuur 23706 Kõlleste vald Piigaste küla
3 Vana-Piigaste mõisa puukuur 23707 Kõlleste vald Piigaste küla
4 Vana-Piigaste mõisa park 23708 Kõlleste vald Piigaste küla
5 Vana-Piigaste mõisa kõrts 23709 Kõlleste vald Piigaste küla

33) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 17 (RTL 1999, 122, 1666) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Ahja mõisa jahimajale ja tallile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Ahja mõisa jahimaja 23663 Ahja vald Ahja alevik
2 Ahja mõisa jahimaja tall 23664 Ahja vald Ahja alevik

Pärnu maakonnas:
34) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 21. märtsi 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Paatsalu mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Paatsalu mõisa jääkelder 16865 Varbla vald Paatsalu küla
2 Paatsalu mõisa kuivati 16866 Varbla vald Paatsalu küla
3 Paatsalu mõisa sepikoda 16867 Varbla vald Paatsalu küla
4 Paatsalu mõisa viinavabrik 16868 Varbla vald Paatsalu küla
5 Paatsalu mõisa viinakelder 1 16869 Varbla vald Paatsalu küla
6 Paatsalu mõisa viinakelder 2 16870 Varbla vald Paatsalu küla
7 Paatsalu mõisa härjatall 16871 Varbla vald Paatsalu küla

35) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 21. märtsi 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Ullaste mõisa peahoonele ja aidale:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Ullaste mõisa peahoone 16751 Sauga vald Nurme küla
2 Ullaste mõisa ait 16752 Sauga vald Nurme küla

36) Kehtestada kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 21. märtsi 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud objektidele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Sauga magasiait 16750 Audru vald Eametsa küla
2 Tori pastoraadi peahoone 16819 Tori vald Randivälja küla
3 Sindi vanadekodu hoone 16761 Sindi linn Mänguvälja 7
4 Kool-kiriku hoone Sindis 16760 Sindi linn Kooli 9
5 Elamu Sindis Pärnu mnt 51 16788 Sindi linn Pärnu mnt 51
6 Sindi tarvitajate ühisuse hoone 16784 Sindi linn Pärnu mnt 38

37) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 21. märtsi 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Sindi linna hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Elamu Sindis Kooli 2 16754 Sindi linn Kooli 2
2 Sindi raekoda 16775 Sindi linn Pärnu mnt 12
3 Sindi õigeusu kirik 16778 Sindi linn Pärnu mnt 16
4 Sindi õigeusu kiriku park 16779 Sindi linn Pärnu mnt 16
5 Elamu Sindis Pärnu mnt 25 16783 Sindi linn Pärnu mnt 25

38) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 3. juuli 1997. a määrusega nr 37 (RTL 1997, 163/164, 917) ajaloomälestiseks ja kultuuriministri 21. märtsi 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Sindi linna hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Sindi vabriku meistri elamu, Wöhrmanni pst 2 16807 Sindi linn Wöhrmanni pst 2
2 Sindi vabriku meistri elamu, Wöhrmanni pst 4 16808 Sindi linn Wöhrmanni pst 4
3 Sindi vabriku meistri elamu, Wöhrmanni pst 6 16809 Sindi linn Wöhrmanni pst 6
4 Sindi vabriku meistri elamu, Wöhrmanni pst 8 16810 Sindi linn Wöhrmanni pst 8
5 Sindi vabriku meistri elamu, Wöhrmanni pst 10 16811 Sindi linn Wöhrmanni pst 10
6 Sindi vabriku meistri elamu, Wöhrmanni pst 12 16812 Sindi linn Wöhrmanni pst 12
7 Sindi vabriku meistri elamu, Wöhrmanni pst 14 16813 Sindi linn Wöhrmanni pst 14
8 Sindi vabriku meistri elamu, Wöhrmanni pst 18 16814 Sindi linn Wöhrmanni pst 18
9 Sindi Eesti Tarvitajate Ühisuse hoone 8334 Sindi linn Pärnu mnt 26a

39) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 3. juuli 1997. a määrusega nr 37 (RTL 1997, 163/164, 917) ajaloomälestiseks ja kultuuriministri 21. märtsi 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Sindi linna hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Sindi kalevivabriku hoone 1 16785 Sindi linn Pärnu mnt 28
2 Sindi kalevivabriku hoone 2 16786 Sindi linn Pärnu mnt 30
3 Sindi kalevivabriku hoone 3 16787 Sindi linn Pärnu mnt 36
4 Sindi ministeeriumikooli hoone 8335 Sindi linn Pärnu mnt 40

40) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 21. märtsi 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Sindi linna hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Elamu Sindis Raudtee 2 16796 Sindi linn Raudtee 2
2 Elamu Sindis Raudtee 4 16797 Sindi linn Raudtee 4
3 Elamu Sindis Raudtee 6 16798 Sindi linn Raudtee 6
4 Elamu Sindis Raudtee 8 16799 Sindi linn Raudtee 8
5 Elamu Sindis Raudtee 10 16800 Sindi linn Raudtee 10
6 Elamu Sindis Raudtee 12 16801 Sindi linn Raudtee 12
7 Elamu Sindis Raudtee 14 16802 Sindi linn Raudtee 14
8 Elamu Sindis Raudtee 15 16803 Sindi linn Raudtee 15
9 Elamu Sindis Raudtee 16 16804 Sindi linn Raudtee 16
10 Elamu Sindis Raudtee 18 16805 Sindi linn Raudtee 18
11 Kauplus-elamu Sindis 16806 Sindi linn Raudtee 20
12 Sindi raudteejaama peahoone 16762 Sindi linn Paide mnt 1
13 Sindi raudteejaama pagasiruum 16763 Sindi linn Paide mnt 1
14 Sindi raudteejaama käimla 16764 Sindi linn Paide mnt 1
15 Elamu Sindis Paide mnt 3 16765 Sindi linn Paide mnt 3
16 Elamu kuur Sindis Paide mnt 3 16766 Sindi linn Paide mnt 3
17 Elamu Sindis Paide mnt 5 16767 Sindi linn Paide mnt 5
18 Elamu kuur Sindis Paide mnt 5 16768 Sindi linn Paide mnt 5
19 Elamu Sindis Paide mnt 7 16769 Sindi linn Paide mnt 7
20 Elamu kuur Sindis Paide mnt 7 16770 Sindi linn Paide mnt 7
21 Elamu kelder Sindis Paide mnt 7 16771 Sindi linn Paide mnt 7
22 Elamu Sindis Kooli tn 3 16755 Sindi linn Kooli 3
23 Elamu kõrvalhoone Sindis Kooli tn 3 16756 Sindi linn Kooli 3
24 Sindi linna haigla 16753 Sindi linn Jaama 1
25 Elamu Sindis Pärnu mnt 13 16776 Sindi linn Pärnu mnt 13
26 Elamu Sindis Pärnu mnt 15 16777 Sindi linn Pärnu mnt 15
27 Elamu Sindis Pärnu mnt 17 16780 Sindi linn Pärnu mnt 17
28 Elamu Sindis Pärnu mnt 19 16781 Sindi linn Pärnu mnt 19
29 Elamu Sindis Pärnu mnt 21 16782 Sindi linn Pärnu mnt 21

41) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 21. märtsi 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Sindi linna hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Elamu Sindis Pikk 2 16772 Sindi linn Pikk 2
2 Elamu kõrvalhoone Sindis Pikk 2 16773 Sindi linn Pikk 2

42) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 21. märtsi 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Sindi linna hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Elamu Sindis Kooli 4 16757 Sindi linn Kooli 4
2 Elamu Sindis Kooli 6 16758 Sindi linn Kooli 6
3 Elamu Sindis Kooli 8 16759 Sindi linn Kooli 8
4 Rullikuur Sindis Pärnu mnt 63a 16795 Sindi linn Pärnu mnt 63a

43) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 21. märtsi 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Sindi linna hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Elamu Sindis Pärnu mnt 53 16789 Sindi linn Pärnu mnt 53
2 Elamu Sindis Pärnu mnt 55 16791 Sindi linn Pärnu mnt 55

44) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 21. märtsi 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Sindi linna hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Elamu Sindis Pärnu mnt 54 16790 Sindi linn Pärnu mnt 54
2 Elamu Sindis Pärnu mnt 56 16792 Sindi linn Pärnu mnt 56

Saare maakonnas:
45) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud objektidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Angla Laose talu pukktuulik 20894 Leisi vald Angla küla
2 Angla Reinu talu pukktuulik 20895 Leisi vald Angla küla
3 Angla Tedre talu tuuleveski 20896 Leisi vald Angla küla
4 Angla Viite talu pukktuulik 20897 Leisi vald Angla küla
5 Angla Viidu talu pukktuulik 20898 Leisi vald Angla küla

46) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Uuetalu talukompleksi kuuluvatele hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Uuetalu talu rehielamu 21014 Muhu vald Nõmmküla küla
2 Uuetalu talu kolmeruumiline ait 21015 Muhu vald Nõmmküla küla
3 Uuetalu talu neljaruumiline ait 21016 Muhu vald Nõmmküla küla
4 Uuetalu talu paargu-sepikoda-kelder 21017 Muhu vald Nõmmküla küla
5 Uuetalu talu laut 21018 Muhu vald Nõmmküla küla
6 Uuetalu talu tuuleveski 21019 Muhu vald Nõmmküla küla

47) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kuusnõmme pukktuulikule (reg nr 20914, Lümanda vald, Kuusnõmme küla).

Viljandi maakonnas:
48) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 15. detsembri 1997. a määrusega nr 79 (RTL 1998, 40/41, 191) arhitektuurimälestiseks ja 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks tunnistatud Paistu kiriku ja kirikumõisa mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja kalmistule:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Paistu kirik 14595 Paistu vald Paistu küla
2 Paistu kirikuaed 14596 Paistu vald Paistu küla
3 Paistu pastoraadi peahoone 14597 Paistu vald Paistu küla
4 Paistu pastoraadi ait 14598 Paistu vald Paistu küla
5 Paistu pastoraadi tall 14599 Paistu vald Paistu küla
6 Paistu pastoraadi kelder 14600 Paistu vald Paistu küla
7 Kalmistu 13272 Paistu vald Paistu küla

6. Käesoleva käskkirja aluseks olevate Muinsuskaitseameti eksperdihinnangutega ja väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis.

7. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Minister Raivo PALMARU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json