Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Silmsi looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 9, 175

Maamaksu korrigeerimine Silmsi looduskaitsealal

Vastu võetud 23.01.2006 nr 45

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Silmsi looduskaitseala kaitse-eesmärki kaitsta liigirikkaid madalsoid ja vanu loodusmetsi ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Järva maakonnas Koeru vallas asuval Silmsi looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 25% maamaksumäärast kogu kaitsealalt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json