Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Roosna-Alliku maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 9, 177

Maamaksu korrigeerimine Roosna-Alliku maastikukaitsealal

Vastu võetud 23.01.2006 nr 47

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Roosna-Alliku maastikukaitseala kaitse-eesmärki kaitsta allikaid ja allikasoid ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Järva maakonnas Roosna-Alliku vallas asuvalt Roosna-Alliku maastikukaitsealalt makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 50% maamaksumäärast.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json