Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Kurisoo looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 9, 178

Maamaksu korrigeerimine Kurisoo looduskaitsealal

Vastu võetud 23.01.2006 nr 48

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Kurisoo looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis, kehtestada, et Järva maakonnas Ambla vallas asuval Kurisoo looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 25% maamaksumäärast Kurisoo sihtkaitsevööndilt ja 50% maamaksumäärast Kurisoo piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json