Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määruse nr 382 “Maamaksu korrigeerimine Parika ja Kurimetsa looduskaitsealadel ning Teringi maastikukaitsealal” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.02.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 6, 37

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määruse nr 382 “Maamaksu korrigeerimine Parika ja Kurimetsa looduskaitsealadel ning Teringi maastikukaitsealal” muutmine

Vastu võetud 27.01.2006 nr 25

Määrus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määruses nr 382 «Maamaksu korrigeerimine Parika ja Kurimetsa looduskaitsealadel ning Teringi maastikukaitsealal» (RT I 1999, 96, 852) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt: «Maamaksu korrigeerimine Parika ja Kurimetsa looduskaitsealal»;

2) määruse punkti 1 alapunkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse lisa «Teringi maastikukaitseala sihtkaitsevöönd, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast» tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json