Teksti suurus:

Keskkonnaministri 9. veebruari 2005. a määruse nr 9 "Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 13, 209

Keskkonnaministri 9. veebruari 2005. a määruse nr 9 "Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded" muutmine

Vastu võetud 25.01.2006 nr 7

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 29 lõike 4 punkti 6 alusel.

Keskkonnaministri 9. veebruari 2005. a määruse nr 9 «Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusnõuded» (RTL 2005, 20, 245) § 3 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kaetud ilmastikukindla kattega;».

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json