Teksti suurus:

Korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide ja veopiirkondade kehtestamine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 27, 296

Korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide ja veopiirkondade kehtestamine

Vastu võetud 19.01.2006 nr 2

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse seaduse» § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 366 ja «Jäätmeseaduse» § 66 lg 3 ja 4, § 67 lg 1 ja 4 alusel.

§ 1 Korraldatud jäätmeveo piirkonnad Jõgeva valla haldusterritooriumil

(1) Jõgeva valla haldusterritooriumil kehtestatakse järgmised korraldatud olmejäätmete veo piirkonnad:

1) Siimusti jäätmeveopiirkond – Lisa 1
2) Jõgeva aleviku jäätmeveopiirkond – Lisa 2
3) Laiuse jäätmeeveopiirkond – Lisa 3
4) Kuremaa jäätmeveopiirkond – Lisa 4
5) Vaimastvere jäätmeveopiirkond – Lisa 5
6) Kurista jäätmeveopiirkond – Lisa 6
7) Kärde jäätmeveopiirkond – Lisa 7
8) Painküla jäätmeveopiirkond – Lisa 8
9) Ellakvere ja Vana – Jõgeva jäätmeveopiirkond – Lisa 9
10) Õuna jäätmeveopiirkond – Lisa 10
11) Kassinurme jäätmeveopiirkond – Lisa 11
12) Võikvere jäätmeveopiirkond – Lisa 12
13) Metsa jäätmeveopiirkond – Lisa 13
14) Vägeva jäätmeveopiirkond – Lisa 14
15) Tooma jäätmeveopiirkond – Lisa 15
16) Kõola jäätmeveopiirkond – Lisa 16
17) Pakaste jäätmeveopiirkond – Lisa 17
18) Kaude jäätmeveopiirkond – Lisa 18
19) Mõisaküla jäätmeveopiirkond – Lisa 19

§ 2 Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigi kehtestamine

(1) Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigiks kehetstatakse segaolmejäätmed.

§ 3 Määruse jõustumine

Määrus jõustub 24. jaanuaril 2006.

Volikogu esimees Arvo SAKJAS

Jõgeva Vallavolikogu 19. jaanuari 2006. a määruse nr 2
lisad 1–19

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

Lisa 9

Lisa 10

Lisa 11

Lisa 12

Lisa 13

Lisa 14

Lisa 15

Lisa 16

Lisa 17

Lisa 18

Lisa 19