Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Teringi maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 14, 230

Maamaksu korrigeerimine Teringi maastikukaitsealal

Vastu võetud 30.01.2006 nr 64

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Teringi maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus, kaitsta soostuvaid ja soo-lehtmetsi ning vanu loodusmetsi ja arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Viljandi maakonnas Karksi vallas asuval Teringi maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 25% maamaksumäärast kogu maastikukaitsealalt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json