Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Kurtna maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 14, 231

Maamaksu korrigeerimine Kurtna maastikukaitsealal

Vastu võetud 30.01.2006 nr 65

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Kurtna maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Ida-Viru maakonnas asuval Kurtna maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Jaala–Suur-Kirjakjärve sihtkaitsevööndilt, Konsu-taguse sihtkaitsevööndilt ja Kihljärve sihtkaitsevööndilt, mis asuvad Illuka vallas;
2) 50% maamaksumäärast Kurtna piiranguvööndilt, mis asub Illuka vallas, Toila vallas ja Jõhvi vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT