Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Rubina looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 14, 232

Maamaksu korrigeerimine Rubina looduskaitsealal

Vastu võetud 30.01.2006 nr 66

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Rubina looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis, kehtestada, et Rubina looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 25% maamaksumäärast Õhne sihtkaitsevööndilt, mis asub Viljandi maakonnas Karksi vallas, ja 50% maamaksumäärast Õhne piiranguvööndilt, mis asub Viljandi maakonnas Karksi vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json