Teksti suurus:

Rapla maakonnas ja Rapla maakonna ning Pärnu maakonna vahelist piiri ületaval alal asuvatelt metsise püsielupaikadelt makstava maamaksu korrigeerimine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 14, 236

Rapla maakonnas ja Rapla maakonna ning Pärnu maakonna vahelist piiri ületaval alal asuvatelt metsise püsielupaikadelt makstava maamaksu korrigeerimine

Vastu võetud 30.01.2006 nr 70

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades metsise püsielupaikades kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju ning metsa osakaalu neis, kehtestada, et Rapla maakonnas ja Pärnu maakonnas kaitse alla võetud metsise püsielupaikades makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu:

1. 25% maamaksumäärast:
1) Ahekõnnu püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Kehtna vallas;
2) Vastja püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Kehtna vallas;
3) Araste püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Vigala vallas;
4) Konuvere püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Märjamaa vallas;
5) Tiduvere püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Vigala vallas;
6) Kiigemäe püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Kaiu vallas;
7) Kohtru püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Märjamaa vallas;
8) Vana-Nurtu püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Märjamaa vallas;
9) Kuresilma püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Märjamaa vallas;
10) Kädva püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Käru vallas;
11) Leevre püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Märjamaa vallas;
12) Lõmmelu püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Käru vallas;
13) Mustu püsielupaiga sihtkaitsevööndilt osas, mis asub Rapla maakonnas Märjamaa vallas;
14) Nõlva püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Kehtna vallas;
15) Rangu püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Märjamaa vallas;
16) Saunametsa püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Kaiu vallas;
17) Selja püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Kehtna vallas;
18) Taga-Põlliku püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Kaiu vallas;
19) Urevere püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Märjamaa vallas;
20) Õmma püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Märjamaa vallas;
21) Kullimaa püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Käru vallas ja Pärnu maakonnas Vändra vallas;
22) Mäliste püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Märjamaa vallas ja Pärnu maakonnas Halinga vallas;
23) Nõlvasoo püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Rapla maakonnas Kehtna vallas ja Pärnu maakonnas Kaisma vallas.

2. 50% maamaksumäärast:
1) Ahekõnnu püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Kehtna vallas;
2) Vastja püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Kehtna vallas;
3) Araste püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Vigala vallas;
4) Konuvere püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Märjamaa vallas ja Vigala vallas;
5) Tiduvere püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Vigala vallas;
6) Kiigemäe püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Kaiu vallas;
7) Kohtru püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Märjamaa vallas;
8) Vana-Nurtu püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Märjamaa vallas;
9) Kuresilma püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Märjamaa vallas;
10) Kädva püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Käru vallas;
11) Leevre püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Märjamaa vallas;
12) Lõmmelu püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Käru vallas;
13) Mustu püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Märjamaa vallas;
14) Nõlva püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Kehtna vallas;
15) Rangu püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Märjamaa vallas;
16) Saunametsa püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Kaiu vallas;
17) Selja püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Kehtna vallas;
18) Taga-Põlliku püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Kaiu vallas;
19) Õmma püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Märjamaa vallas;
20) Kullimaa püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Käru vallas ja Pärnu maakonnas Vändra vallas;
21) Mäliste püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Märjamaa vallas ja Pärnu maakonnas Halinga vallas;
22) Nõlvasoo püsielupaiga piiranguvööndilt Rapla maakonnas Kehtna vallas ja Pärnu maakonnas Kaisma vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json