Teksti suurus:

Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.04.2008
Avaldamismärge:

Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks

Vastu võetud 08.05.2001 nr 161
RT I 2001, 45, 251
jõustumine 17.05.2001

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

10.12.2002 nr 375 ( RT I 2002, 101, 593 ) 1.01.2003

16.04.2004 nr 108 ( RT I 2004, 27, 184 ) 24.04.2004

21.10.2004 nr 310 ( RT I 2004, 72, 507 ) 29.10.2004

15.12.2005 nr 304 (RT I 2005, 68, 532) 25.12.2005

Määrus kehtestatakse « Loomatauditõrje seaduse» § 11 lõike 2 ja «Loomakaitseseaduse» § 3 lõike 4 punkti 1, § 9 lõike 4, § 12 lõike 5 ja § 13 lõike 6 alusel.

[RT I 2005, 68, 532 – jõust. 25.12.2005]

Volitada põllumajandusministrit kehtestama alljärgnevad määrused:
1) [kehtetu - RT I 2004, 27, 184 – jõust. 24.04.2004]
2) «Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm , põllumajanduslooma kirjelduse koostamise eeskiri ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord»;
3) [kehtetu - RT I 2004, 27, 184 – jõust. 24.04.2004]
4) «Nõuded põllumajandusloomade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele»;
5) «Lubatud veterinaarsete menetluste loetelu, neid läbiviivad isikud, nõuded nende menetluste teostamisele ning neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele»;
6) «Nõuded põllumajanduslooma tapaeelsele pidamisele ja kohtlemisele»;
7) «Nõuded põllumajanduslooma uimastamise, tapmise ja hukkamise ning neid teostavate isikute koolituse kohta, lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamisvahendid ning lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamismeetodid loomaliikide kaupa»;

[RT I 2005, 68, 532 – jõust. 25.12.2005]

8) [kehtetu - RT I 2005, 68, 532 – jõust. 25.12.2005]
9) [kehtetu - RT I 2004, 72, 507 – jõust. 29.10.2004]
10) [kehtetu - RT I 2004, 72, 507 – jõust. 29.10.2004]


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json