Teksti suurus:

Riigikogu otsuse "Kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 heakskiitmine" muutmine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 8, 43

Riigikogu otsuse "Kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 heakskiitmine" muutmine

Vastu võetud 25.01.2006

Lähtudes kriminaalmenetluse seadustiku § 210 lõikest 4 ja Riigikogu kodukorra seaduse § 154 lõike 1 alusel otsustab Riigikogu:

Muuta Riigikogu 2003. aasta 21. oktoobri otsuse »Kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 heakskiitmine» (RT I 2003, 67, 457) punkt 3 ja sõnastada see järgmiselt:

« 3) teha Vabariigi Valitsusele ettepanek esitada Riigikogule hiljemalt iga aasta 1. märtsiks ettekanne kriminaalpoliitika arengusuundade elluviimise kohta.»

Riigikogu aseesimees Taavi VESKIMÄGI

/otsingu_soovitused.json