Teksti suurus:

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 14, 225

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine

Vastu võetud 02.02.2006 nr 12

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määruse nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT L 364, 09.12.2004, lk 1–11) artikli 4 lõike 1 ja «Tarbijakaitseseaduse» § 421 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega nimetatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määruse nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (edaspidi tarbijakaitsealase koostöö määrus) rakendamise eest vastutavad pädevad asutused.

§ 2. Pädevad asutused

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavad järgmised asutused vastavalt oma pädevusele:
1) Tarbijakaitseamet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktides 1–12 ja 14–16 nimetatud direktiivide ja määruste osas;
2) Ravimiamet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktis 13 nimetatud direktiivi osas;
3) Sideamet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktis 12 nimetatud direktiivi osas;
4) Kultuuriministeerium tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktis 4 nimetatud direktiivi osas;
5) Finantsinspektsioon tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktides 3 ja 14 nimetatud direktiivide osas.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json