Teksti suurus:

Volitatud põldtunnustaja ning volitatud seemneproovi võtja tasu määrad ja tasustamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 15, 255

Volitatud põldtunnustaja ning volitatud seemneproovi võtja tasu määrad ja tasustamise kord

Vastu võetud 02.02.2006 nr 15

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 93 lõike 4 alusel.

§ 1. Volitatud põldtunnustaja ning volitatud seemneproovi võtja tasustamise kord

(1) Volitatud põldtunnustajale (edaspidi põldtunnustaja) ning volitatud seemneproovi võtjale (edaspidi proovivõtja) makstakse nende volituste raames osutatud riigieelarvest finantseeritava teenuse eest tasu kord kuus eelnenud kuu eest aruande ja sellele lisatud arve alusel, millepõldtunnustaja ja proovivõtja esitavad Taimetoodangu Inspektsioonile hiljemalt 7. kuupäevaks.

(2) Põldtunnustaja ja proovivõtja, kes on käibemaksukohustuslane, lisavad aruandele «Käibemaksuseaduse» § 37 nõuete kohase arve, millel muu hulgas märgitakse tasutav käibemaksusumma, mis lisandub määruses sätestatud tasu määrale.

(3) Taimetoodangu Inspektsioon kontrollib põldtunnustaja ja proovivõtja aruandes esitatud andmete õigsust. Tegelikkusele mittevastavate andmete alusel tasu ei maksta ja nende alusel väljamakstud tasu tuleb tagastada.

(4) Tasu põldtunnustaja ja proovivõtja volituse raames osutatava riigieelarvest finantseeritava teenuse eest makstakse Taimetoodangu Inspektsiooni eelarve kaudu.

(5) Taimetoodangu Inspektsioon kannab tasu põldtunnustaja ja proovivõtja näidatud arvelduskontole.

§ 2. Põldtunnustaja volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad

Tasumäärad seemnepõllu põldtunnustamise korral on järgmised:
1) teravilja ja kaunvilja liikide seemnepõllu eest 15 krooni hektari kohta;
2) heintaimede, õlikultuuride ja lina liikide seemnepõllu eest 18 krooni hektari kohta;
3) avamaa köögiviljakultuuri seemnepõllu eest 7 krooni saja ruutmeetri kohta;
4) katmik köögiviljakultuuri seemnepõllu eest 300 krooni saja ruutmeetri kohta.

§ 3. Seemneproovi võtja volituse raames osutatava teenuse tasu määr

Tasu määr seemneproovi võtmise ja laborisse analüüsimiseks saatmise korral ühe proovi kohta on 135 krooni.

§ 4. Põldtunnustaja või proovivõtja volituse raames teenuse osutamiseks isikliku sõiduvahendi kasutamise tasustamise kord ja tasu määr

Juhul kui volitatud põldtunnustaja või proovivõtja kasutab teenuse osutamiseks isiklikku sõiduvahendit, on tal õigus nõuda Taimetoodangu Inspektsioonilt tasu auto kasutuskulu iga läbisõidu kilomeetri kohta 3 krooni ja 40 senti ning koos käibemaksuga 4 krooni.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json