Teksti suurus:

Asjatundjate komisjoni moodustamine ametkondadevahelise turvalise andmesidevõrgu loomiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.11.2007
Avaldamismärge:

Asjatundjate komisjoni moodustamine ametkondadevahelise turvalise andmesidevõrgu loomiseks

Vastu võetud 12.06.2001 nr 380
RTL 2001, 72, 980
jõustumine 12.06.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.11.2001RTL 2001, 123, 178913.11.2001
17.09.2002RTL 2002, 112, 162617.09.2002
29.07.2003RTL 2003, 90, 134429.07.2003
23.10.2003RTL 2003, 113, 180023.10.2003
31.03.2005RTL 2005, 39, 56631.03.2005
27.01.2006RTL 2006, 13, 21927.01.2006

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 lõike 1 punkti 3 alusel:

1. Moodustada Riigikantselei, Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Kaitsejõudude Peastaabi ja NATO juures asuva Eesti esinduse vahel turvalise andmesidevõrgu loomiseks parima tehnilise lahenduse leidmiseks asjatundjate komisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada komisjoni töö eest vastutavaks kaitseminister.

[RTL 2005, 39, 566 - jõust. 31. 03. 2005]

3. Nimetada komisjoni esimeheks Kaitseministeeriumi side-ja infotehnoloogia osakonna juhataja Mihkel Tammet ja komisjoni liikmeteks:

Tanel Jõks

Välisministeeriumi diplomaatilise julgeoleku osakonna peadirektor

Kersti Karuse

Kaitsejõudude Peastaabi üldosakonna juhataja

Jürgen Kask

Kaitseministeeriumi julgeolekuosakonna teabeturbebüroo juhataja kohusetäitja

Jaanus Kaska

Kaitsejõudude Peastaabi J2 staabiohvitser

Rein Keva

Keskkriminaalpolitsei analüüsi ja planeerimisbüroo komissar

Margus Kreinin

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse andmeside osakonna juhataja

Paavo Kuiv

Kaitseministeeriumi julgeolekuosakonna spetsialist

Malle Ling

Välisministeeriumi infotehnoloogia osakonna peadirektor

Marko Männik

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse andmesideosakonna juhataja

Hannes Märtin

Siseministeeriumi infotehnoloogia, andmekogude ja sideosakonna projektijuht

Meelis Oidsalu

Kaitseministeeriumi julgeolekuosakonna juhataja asetäitja

Arvo Ott

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna juhataja

Arvo Rammus

Sideameti nõunik

Edgar Reindla

Kaitsepolitseiameti ülemkomissar

Edvard Saarma

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sideosakonna juhataja

Rivo Salong

Päästeameti kriisireguleerimise osakonna koordinatsioonikeskuse juhataja

Villem Sedrik

Kaitsejõudude Peastaabi side- ja infosüsteemide osakonna ülem

Raul Seemendi

Kaitseministeeriumi side- ja infotehnoloogia osakonna nõunik

Herman Simm

Kaitseministeeriumi julgeolekuosakonna juhataja

Ivo Upan

Kaitseministeeriumi side- ja infotehnoloogia osakonna nõuniku kohusetäitja

[RTL 2006, 13, 219 - jõust. 27.01.2006]

4. Kaitseministeeriumil tagada komisjoni finantseerimine ja teenindamine.

5. Komisjonil esitada oma töö vahekokkuvõtted ja ettepanekud Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjonile kaks korda aastas ja lõppkokkuvõte Vabariigi Valitsusele hiljemalt 1. septembriks 2006. a.

[RTL 2003, 113, 1800 – jõust. 23.10.2003]


Väljavõte
Vabariigi Valitsuse 13.11.2001. a korraldusest nr 755-k

3. Määrata asjatundjate komisjon ametkondadevahelise turvasidevõrgu projekteerimise ja ehitamise koordineerijaks.

4. Teha komisjonile ülesandeks „Riigisaladuse seaduse“ (RT I 1999, 16, 271; 82, 752; 2001, 7, 17) täiendusettepanekute ja teiste turvasidealaste õigusaktide väljatöötamine ja Kaitseministeeriumi kaudu Vabariigi Valitsusele esitamine.

/otsingu_soovitused.json