Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a määruse nr 307 “Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 9, 51

Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a määruse nr 307 “Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm” muutmine

Vastu võetud 06.02.2006 nr 34

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 136 lõike 5 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a määrust nr 307 «Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm» (RT I 2003, 77, 518; 2004, 29, 202) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kalalaevatunnistuse annab kalalaevaregistri volitatud töötleja.»;

2) paragrahvi 9 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kalalaevatunnistuse kehtetuks tunnistamise või peatamise otsus jõustub otsuses märgitud tähtpäeval, mis ei või olla varasem kui neljas tööpäev otsuse tegemisest arvates. Kui kalalaevatunnistus tunnistatakse kehtetuks laeva kalalaevaregistrist kustutamise tõttu, jõustub kehtetuks tunnistamise otsus samaaegselt laeva registrist kustutamisega.»

§ 2. Määrus jõustub 1. aprillil 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json