Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. mai 1999. a määruse nr 161 “Maamaksu korrigeerimine Silma ja Marimetsa looduskaitsealadel ning Lihula ja Osmussaare maastikukaitsealadel” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 8, 47

Vabariigi Valitsuse 19. mai 1999. a määruse nr 161 “Maamaksu korrigeerimine Silma ja Marimetsa looduskaitsealadel ning Lihula ja Osmussaare maastikukaitsealadel” muutmine

Vastu võetud 06.02.2006 nr 38

Määrus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 19. mai 1999. a määruses nr 161 «Maamaksu korrigeerimine Silma ja Marimetsa looduskaitsealadel ning Lihula ja Osmussaare maastikukaitsealadel» (RT I 1999, 46, 534) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt: «Maamaksu korrigeerimine Silma ja Marimetsa looduskaitsealal ning Osmussaare maastikukaitsealal»;

2) määruse punkti 1 alapunkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse lisa «Lihula maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 75% maamaksumäärast» tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json