Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 “Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 15, 254

Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 “Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri” muutmine

Vastu võetud 07.02.2006 nr 14

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» § 23 ja «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 alusel.

Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 «Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri» (RTL 2001, 65, 897; 2004, 1, 8) § 71 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Eriloata võib vedada mootorsõidukeid sihtotstarbelise autorongiga, mille pikkus koormaga ei ole üle 0,5 m ettepoole ja üle 1,5 m tahapoole suurem «Liiklusseaduse» § 15 lõike 1 alusel kehtestatud lubatud mõõtmetest ning sõidukite registrimassid ja registriteljekoormused ei ületa lubatud suurusi.»

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json