Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Lihula maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 15, 266

Maamaksu korrigeerimine Lihula maastikukaitsealal

Vastu võetud 06.02.2006 nr 81

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Lihula maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitseala sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis, kehtestada, et Lääne maakonnas Lihula vallas ja Pärnu maakonnas Koonga vallas asuval Lihula maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 25% maamaksumäärast Lihula sihtkaitsevööndilt ja 50% maamaksumäärast Lihula piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json