Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Tuhu maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 15, 267

Maamaksu korrigeerimine Tuhu maastikukaitsealal

Vastu võetud 06.02.2006 nr 82

Korraldus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

1. Arvestades Tuhu maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Tuhu maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Lõpe sihtkaitsevööndilt, mis asub Pärnu maakonnas Koonga vallas, ja Tuhu sihtkaitsevööndilt, mis asub Pärnu maakonnas Koonga vallas ja Lääne maakonnas Hanila vallas ning Lihula vallas;
2) 50% maamaksumäärast Tuudi piiranguvööndilt, mis asub Lääne maakonnas Hanila vallas.

2. Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003. a korraldus nr 319-k «Maamaksu korrigeerimine Tuhu maastikukaitsealal» (RTL 2003, 66, 963) tunnistada kehtetuks.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json